aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 30 maart 2014
Matteüs 22,41-46
Vertaling
41   Toen de Farizeeën samengekomen waren
     bevroeg Jezus hen
42   en zei:
       `Wat denken jullie van de Messias?
       Van wie is hij een zoon?´
     Zeggen ze tot hem:
       `Van David´.
43   Zegt hij tot hen:
       `Hoe kan David dan in de geest
       hem Heer noemen, waar hij zegt:
44     `De Heer sprak tot mijn Heer:
       zit aan mijn rechterhand
       tot ik je vijanden leg
       onder jouw voeten´?                    [Ps. 110,1]
45     `Als nu David hem Heer noemt,
       hoe is hij dan zijn zoon?´
46   En niemand was in staat
     hem een woord te antwoorden
     en vanaf die dag durfde niemand
     hem meer te bevragen.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 22,34-46 [Evangelie] , Mat. 22,34-46 [Evangelie] Het grote gebod, Mat. 22,34-46 [Luthers leesrooster] , Mat. 22,34-46 [Luthers leesrooster] bevragen...

4e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 22,41-46 [Evangelie]
1Sam. 16,1-13 [OT]
Ps. 110,1-7 [OT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 56; Colofon