aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 21 februari 2007
Matteüs 6,1-6
Geven. Bidden
Vertaling
1Hoed je ervoor
je vroomheid voor de mensen ten toon te spreiden
om door hen gezien te worden,
dan kun jullie geen beloning verwachten
van jullie Vader die in de hemelen is.
2Wanneer je de armen iets geeft,
laat het niet voor je uit bazuinen
zoals de huichelaars doen
in de synagogen en op de straten,
opdat ze geprezen worden door de mensen.
Ik verzeker jullie:
zij hebben hun loon al ontvangen.
3Wanneer je de armen iets geeft,
laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet,
4zodat je gave verborgen blijft.
En je Vader die het verborgene ziet,
zal het je vergelden.

5Als jullie bidden,
wees dan niet als de huichelaars,
want zij staan graag in de synagogen
en op de straathoeken te bidden,
zodat zij door de mensen gezien worden.
Ik verzeker jullie:
zij hebben hun loon al ontvangen.
6Maar ga jij, als je wilt bidden, naar je kamer,
sluit de deur
en bidt dan tot je Vader, in het verborgene,
en je Vader, die in het verborgene ziet,
zal het je vergelden.
Afdrukken | vertaling door Soeting | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 5 Feb 2007 23:45:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] ongeveinsd !, Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 6,1-6 [Evangelie]
Mat. 6,16-21 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 94; Colofon