aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Biddag, 12 maart 2014
Matteüs 6,19-23
Vertaling
19Verzamelt u niet schatten op aarde,
waar mot en roest1 ze verwoesten2
en waar dieven inbreken en stelen;
20verzamelt u schatten in de hemel
waar noch mot noch roest ze verwoesten
en waar dieven niet inbreken en niet stelen;
21want waar je schat is, zal ook je hart zijn.
22De lamp van het lichaam is het oog.
Als dus je oog eerlijk3 is,
zal heel je lichaam verlicht zijn;
23maar als je oog troebel4 is,
zal heel je lichaam duister zijn.
Als nu het licht in je
duisternis is,
hoe groot is dan de duisternis!
Noten
1βρῶσις‚ letterlijk: het eten. Roest (NBG) worm (Willibrord 78), houtworm (W 95) zijn dingen die het opeten kunnen doen. In het NT komt het 11 keer voor, in de 9 plaatsen buiten Mat is de betekenis telkens iets als “eten” of “spijze”.
2(doen) verdwijnen, verwoesten
3Letterlijk “enkel(voudig)”, “eerlijk/echt/betrouwbaar”. Overdrachtig “zonder bijbedoeling”.
4πονηρὸς‚ in fysieke zin: slechte conditie, ziek. In ethische zin: slecht, gedegenereerd,  boosaardig. In Mt 6, 13 de boze, het kwaad.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Biddag
Laatste wijziging 8 Oct 2017 12:22:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 6,16-21 [Evangelie] Vasten, Mat. 6,16-21 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Evangelie] de schat van je hart, Mat. 6,16-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Luthers leesrooster] , Mat. 6,19-23 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie]

Biddag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 6,19-23 [Evangelie]
Pr. 2,10-26 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 56; Colofon