aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 5 maart 2014
Matteüs 21,1-5
het dubbele apostolaat
Inleiding
Alles gebeurt in deze perikoop in tweevoud. Daarmee verbeeldt de evangelist het dubbele apostolaat, gericht op Israël (de ezel) en de volkeren (haar veulen). Beide moeten losgemaakt worden en beide zullen de gezalfde koning dragen tot in
(het nieuwe)Jeruzalem. De Heer heeft beide nodig, maar worden daarmee ook tot hun oorspronkelijke bestemming gebracht: Meteen zal hij hen terugzenden !
Ook daarin laat het messiaanse apostolaat een dubbele beweging zien.
Vertaling
1En toen zij Jeruzalem naderden
en in Bethfage kwamen,aan de olijfberg,
zond Jezus twee leerlingen uit en zei tot hen:
2Ga op weg naar het dorp,
dat tegenover jullie is,
en meteen zullen jullie
een vastgebonden ezel vinden,
met haar veulen.
Maak die los en voer ze tot mij.  
3En als iemand jullie zegt:
waarom?
dan zullen jullie zeggen:
De heer heeft hen nodig.
Meteen zal hij hen terugzenden.
4Dit is gebeurd,
opdat vervuld zou worden,
wat gesproken is door de profeet, die zegt:
5Spreek tot de dochter van Sion:
zie, je koning komt tot je
zachtmoedig, rijdend op een ezel
en op een veulen, het jong van een lastdier.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 6 Nov 2020 14:53:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 21,1-11 [Evangelie] , Mat. 21,1-11 [Evangelie] intocht in Jeruzalem, Mat. 21,1-11 [Evangelie] op een ezel met een veulen, Mat. 21,1-11 [Evangelie] , Mat. 21,1-17 [Evangelie]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,1-5 [Evangelie]
Joël 2,12-19 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon