aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e na Epifanie, 23 februari 2014
1 Korintiërs 3,16-23
Vertaling
16Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont?
17Als iemand de tempel van God te gronde richt,
zal God hem te gronde richten,
want de tempel van God is heilig en dat bent u!
18Laat niemand zichzelf bedriegen.
Als iemand denkt wijs te zijn in dit tijdsgewricht: word dwaas om wijs te worden!
19Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God.
Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun slimheid.
20En ook: De Heer heeft weet van de overleggingen der wijzen, dat ze waardeloos zijn.
21Laat dus niemand pochen op mensen, alles is toch van u?
22Hetzij Paulus of Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij het bestaande, hetzij het komende:
alles is van u.
23En u bent van Christus en Christus is van God.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 7e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties:
harrypals: reactie van de meelezer [2014-01-29 13:23:40]
Goed lopende en goed voor te lezen vertaling. Mooi dat 'pochen' in vs. 21.
Enkele kritische kanttekeningen:
— zijn 'wanneer' en 'als' inwisselbaar (vss. 17 en 18)? Is 'wanneer' niet temporeel en 'als' conditioneel'? ik zou het Gr. 'ei' vertalen met 'als'
— slot vs. 17: veel sterker vind ik de eerdere vertaling van Marianne Storm '... en dat bent u!'— dan slaat deze uitroep terug op de tempel en niet op heilig; en dan hoef je ook niet het woord 'heilig' in te voegen
— 18: het spel met wijs en dwaas begint met een woord waarin die stammen niet voorkomen, daarom is de vertaling 'zichzelf iets wijs maken' voor 'exapataoo' hier onjuist, beter 'misleiden' of 'bedriegen'
— 18 midden: hier missen enkele woorden: 'als iemand bij u meent wijs te zijn in deze eeuw'
— 18: 'hij worde dwaas': de optativus klinkt onnodig ouderwets: er staat geen optativus, maar een imperativus, dus beter (zoals ook eerder en later) 'laat hij...'  
— 21/22: 'het uwe' kan natuurlijk, maar dan mis je de klankaansluiting bij 'van Christus' (23), dus beter 'van u'
— 22: jammer dat het herhaalde, hamerende 'eite' nu helemaal wegvalt; misschien: 'hetzij Paulus of Apollos of Kefas, hetzij ...'
— 'heden of toekomst': dat zijn abstracte begrippen, terwijl hier werkwoordsvormen staan; ik zou kiezen voor 'het bestaande of het komende', dat maakt het concreter en actiever
jaap goorhuis: Dankwoord [2014-10-06 13:56:04]
Dank Harry, ik heb je opmerkingen gaarne als evenzovele verbeteringen in de tekst opgenomen.

Andere vertalingen: 1Kor. 3,1-17 [NT-alt] , 1Kor. 3,18-23 [NT-alt] , 1Kor. 3,16-23 [NT-alt] De tempel van God zijn jullie

7e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 3,16-23 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon