aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e na Epifanie, 9 februari 2014
1 Korintiërs 2,1-5
Inleiding
De wijsheid van God en de wijsheid van dit wereldbestel
De verborgen wijsheid van God verkondigd tot verheerlijking van ons.
In Matth.6 gaat het eveneens over dingen in het verborgene en verheerlijking, het zijn sleuteltermen.
Vertaling
1 Ook ik, toen ik naar jullie toe kwam, broeders en zusters,
kwam ik jullie niet met superioriteit in woorden of in wijsheid
het geheimenis1 van God verkondigen.
2 Want ik had mij voorgenomen
onder jullie niemand te kennen dan Jezus Christus,
die zelfs gekruisigd is.
3 Ook kwam ik in zwakheid naar jullie toe en in vrees en veel beven.
4 Mijn rede en mijn prediking waren niet met overredende woorden van wijsheid,
maar met betoon van geest en kracht,
5 opdat jullie geloof niet zou bestaan
in de wijsheid van mensen
maar in de kracht van God.
6 Toch spreken wij wijsheid onder degenen die rijp zijn,
maar dat is niet de wijsheid van de wereld2
noch van de regeerders van deze wereld,
die ten onder gaan;
7 maar wij spreken,
als een geheimenis,
de verborgen wijsheid van God,
die God voorbeschikt heeft voor de wereld er was
tot onze heerlijkheid3 .
8, welke geen van de regeerders van deze wereld heeft geweten,
want als ze haar geweten hadden,
hadden ze de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd.

Noten
1mysterion, wat tevoren niet geopenbaard was
2van het bestel van deze wereld
3veel dorpen waren vroeger zgn. heerlijkheden die onder het bestel van een (jonk)heer vielen, zoals nu nog Eemdijk of Bunschoten/Spakenburg
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 5e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 2,1-5 [NT-alt] , 1Kor. 2,1-5 [NT-alt] , 1Kor. 2,1-5 [rector]

5e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 2,1-5 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 430; Colofon