aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 26 januari 2014
1 Korintiërs 1,1-9
Inleiding
Toonzetting aan het begin van de brief: Paulus noemt zichzelf als schrijver; maar ook laat hij horen hoe hij over zijn lezers denkt en hoe dankbaar hij voor hen is.
Vertaling
1Paulus, tot apostel van Christus Jezus geroepen door de wil van God,
en Sosthenes, de broeder,
2aan de gemeente van God
die is in Korinthe,
aan de geheiligden in Christus Jezus,
geroepen heiligen,
samen met allen
die op elke plaats de naam aanroepen
van onze Heer Jezus Christus,
hun en onze Heer.
3Genade zij met jullie,
en vrede,
van God, onze vader,
en van de Heer Jezus Christus.
4Ik dank mijn God te allen tijde voor u,
vanwege de genade van God,
die u gegeven is in Christus Jezus,
5omdat jullie in alles rijk begiftigd zijn
in hem,
in alle woorden en alle kennis,
6gelijk de getuigenis van Christus bevestigd1 is
onder jullie,
7zodat het jullie ontbreekt aan geen enkele genadegave,
terwijl jullie de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwachten.
8Hij zal jullie ook bevestigen2 ten einde toe,
zodat gij onberispelijk zijt3 op de dag van onze Heer Jezus (Christus).
9Getrouw is God,
door wie jullie geroepen zijn tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus,
onze Heer.
Noten
1aoristus: zijn of worden bewezen/bevestigen/beamen. In de Willibrord vertaling: “ingang vond”; Naardense Bijbel: “in u vaste voet gevonden heeft”.
2hier futurum, zie verder aantekening bij vers 6.
3zonder verwijt, zonder reden tot bestraffing, onaanklaagbaar.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 8 Oct 2017 12:20:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 1,1-9 [NT-alt] , 1Kor. 1,1-9 [NT-alt] , 1Kor. 1,1-17 [rector]

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 1,1-9 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon