aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Epifanie; Doop van de Heer, 12 januari 2014
Handelingen 10,34-38
Inleiding
Petrus op bezoek bij Cornelius
Vertaling
34Petrus opende zijn mond en zei:
naar waarheid begrijp ik nu,
dat God niet vooringenomen1 is,
35maar in elk volk is, wie Hem vreest
en werken van gerechtigheid doet,
Hem welgevallig.
36Hij heeft het woord gezonden
aan de kinderen van Israƫl
en vrede verkondigd door Jezus Christus,
die heer van allen is.
37Jullie weten van het gesprokene dat geschied is
in heel Judea2
beginnend in Galilea
na de doop die Johannes predikte;
38hoe God Jezus van Nazaret zalfde
met heilige Geest3 en kracht.
Hij is weldoend rondgetrokken
en helend allen die gebukt gingen
onder de kracht van de duivel,
omdat God met hem was.
Noten
1zo ook NaB;lett. (de mens) nemen zoals hij zich voordoet
2Gr.Joudaia hier liever aldus vertalen(i.t.t. NBV, die suggestief 'het Joodse land' vertaalt).Bovendien volgt direct 'Galilea' Het zijn twee streken in het land
3NB. er staat niet: 'de' heilige Geest!
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 1e na Epifanie; Doop van de Heer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 10,34-48 [Epistel] de heilige Geest valt niet alleen op besnedenen

1e na Epifanie; Doop van de Heer - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 10,34-38 [Epistel]
Jes. 42,1-9 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 271; Colofon