aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 5 januari 2014
Efeziërs 3,1-12
het geheimenis van de Messias
Vertaling
1Om die reden ben ik, Paulus, voor jullie, heidenen,
de gevangene van de Christus, Jezus,
2-jullie hebben toch wel gehoord
over de bediening van de genade,
die mij voor jullie door God verleend is?
3Want volgens een openbaring
is het geheimenis mij bekend geworden,
zoals ik in het kort hiervoor beschreven heb,
4en jullie lezende je een begrip kunnen vormen
van mijn inzicht in het geheimenis van de Christus,
5wat in andere generaties
aan de mensenkinderen niet bekend is geweest,
zoals nu geopenbaard is door de Geest
aan zijn heilige apostelen en profeten,
6dat ook de heidenen
mede-erfgenamen, mede-lidmaten en mede-deelgenoten
van de belofte in Christus Jezus zijn,
door het evangelie,
7waarvan ik een dienaar geworden ben,
naar de gave van Gods genade, aan mij verleend,
8naar de werking van zijn kracht.

Aan mij, de minste van alle heiligen,
is zijn genade gegeven,
om aan de heidenen het evangelie te verkondigen,
9de onnaspeurlijke rijkdom van Christus,
en in het licht te stellen
wat de bediening van het geheimenis is,
dat voor eeuwen verborgen is geweest,
10in de God, die alles geschapen heeft,
opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelen,
de veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt zal worden,
door de gemeente,
11naar een voornemen van eeuwen her,
dat daad geworden is,in Christus Jezus, onze Heer,
12door wie wij het burgerrecht en de toeleiding in vertrouwen hebben,
vanwege zijn geloof. (of: het geloof aan hem).
13Daarom vraag ik jullie, niet nalatig te worden
in mijn verdrukkingen voor jullie,
die jullie tot eer zijn.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Epifanie
Laatste wijziging 2 Oct 2017 08:50:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-13 [Epistel] Mede-treffen in het geheimenis..., Ef. 3,1-12 [Epistel] Paulus

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 3,1-12 [Epistel]
Jes. 60,1-6 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 618; Colofon