aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 9 maart 2014
Psalmen 118,24-29
Inleiding
Vertaling: Thijs Booij
Vertaling
24Dit is de dag waarop JHWH handelt;12
laten wij jubelen en ons in hem verheugen!
25Ach JHWH, geef toch heil!
Ach JHWH, geef toch voorspoed!

26Wie binnenkomt, zij gezegend met JHWH´s naam,
wij zegenen jou uit JHWH´s huis.
27God JHWH heeft het voor ons doen lichten:
danst dan de feestdans met de twijgen
tot aan de horens van het altaar.

28Jij bent mijn God, ik wil jou prijzen;
mijn God — ik wil hoogheid jou toekennen.

29Prijst de HEER, want hij is goed,
ja, voor altijd duurt zijn goedgunstigheid!
Noten
1De psalm is een liturgische tekst, bestemd voor het Loofhuttenfeest. Een blanco regel geeft hoofdzakelijk aan waar stemmenwisseling is verondersteld. Maar veel is hier onzeker.
2 In vs. 24 is gekozen voor `handelen´. De tijd van het Loofhuttenfeest, bij de `wending van het jaar´ (Ex 34:22), moet als beslissend hebben gegolden. Volgens de Misjna (Rosj ha-sjana 1:2) worden „op het feest” (Sukkot) de stervelingen „geoordeeld met betrekking tot het water” (de regen). Vgl. Zach. 14:16-17; Ps. 67:5-8; Job 36:27-31.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,6-11 [Evangelie]
Gen. 3,1-9 [OT]
Ps. 118,24-29 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 880; Colofon