aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 49,13-18
13Jubel, jullie hemelen
juich, aarde
breek uit in gejubel, jullie bergen!
Want JHWH troost zijn volk
hij erbarmt zich over zijn neergebogenen.

14Sion zegt: `JHWH heeft mij verlaten.
Mijn Heer heeft mij vergeten!´
15Zou een vrouw haar baby vergeten
of zich niet erbarmen over het kind uit haar lijf?
Ook al zouden zij die vergeten
ik toch zal jou niet vergeten!1
16Ja, ik heb je op [mijn] handpalmen gegrift
je muren2 staan mij steeds voor ogen.
17Je kinderen komen al aanrennen
je vernielers, je verwoesters trekken weg uit jou.
18Hef je ogen op naar rondom
en zie hoe ze allemaal verzameld3 naar je toekomen!
Zowaar ik leef
— godsspraak van JHWH
ja, allemaal doe je ze als een sieraad aan
je bindt ze om als een bruid.
Noten
1`Ik´ wordt hier benadrukt, het staat er ook expliciet als pers. vnw.
2Muren als pars pro toto voor Jeruzalem = Vrouwe Sion (vs 14)
3Het is een pleonasme, je kan ook kiezen om `bij elkaar´ te vertalen. Buber heeft „alle kommen sie dir zuhauf!”

Afdrukken | vertaling door kad | bij 8e na Epifanie
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 49,13-18 , Jes. 49,13-18 , Jes. 49,13-18
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 723; Colofon