aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 17,11-19
11     Het gebeurde tijdens het optrekken naar Jeruzalem,
en hij kwam over, midden door Samaria en Galilea.
12      Toen hij dan een zeker dorp inging,
kwamen hem tien melaatse mannen tegemoet,
die op afstand bleven staan.
13      En dezen verhieven hun stem, zeggend:
Jezus, meester, ontferm u over ons.
14      En (dit) ziende, zei hij tot hen:
Trek op om jezelf aan de priesters te tonen !

15      Het gebeurde terwijl zij heengingen,
dat zij gereinigd werden.
Eén van hen evenwel,
toen hij zag, dat hij genezen was,
keerde terug.
16      En met luider stem God verheerlijkend,
viel hij op zijn gezicht aan zijn voeten,
om hem dank te brengen !
En deze was een Samaritaan.

17      Jezus evenwel antwoordde en zei:
Zijn (alle) tien niet rein geworden,
waar zijn de negen ?
18      Is er niemand anders gevonden
om terug te keren
en aan God de eer te geven,
behalve deze vreemdeling ?
19      En hij zei tot hem:
Ga staan en trek op,
Je geloof heeft je behouden ?

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Dankdag voor gewas en arbeid
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-21 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 dankend naar Jeruzalem
Deze site heeft 242 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 285; Colofon