aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dankdag voor gewas en arbeid, 6 november 2013
Lucas 17,11-19
Vertaling
11Het gebeurde tijdens het optrekken naar Jeruzalem,
en hij kwam over, midden door Samaria en Galilea.
12Toen hij dan een zeker dorp inging,
kwamen hem tien melaatse mannen tegemoet,
die op afstand bleven staan.
13En dezen verhieven hun stem, zeggend:
Jezus, meester, ontferm u over ons.
14En (dit) ziende, zei hij tot hen:
Trek op om jezelf aan de priesters te tonen!

15Het gebeurde terwijl zij heengingen,
dat zij gereinigd werden.
Eén van hen evenwel,
toen hij zag, dat hij genezen was,
keerde terug.
16En met luider stem God verheerlijkend,
viel hij op zijn gezicht aan zijn voeten,
om hem dank te brengen!
En deze was een Samaritaan.

17Jezus evenwel antwoordde en zei:
Zijn (alle) tien niet rein geworden,
waar zijn de negen?
18Is er niemand anders gevonden
om terug te keren
en aan God de eer te geven,
behalve deze vreemdeling?
19En hij zei tot hem:
Ga staan en trek op,
Je geloof heeft je behouden?
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Dankdag voor gewas en arbeid
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-21 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-17 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Luthers leesrooster] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] dankend naar Jeruzalem, Luc. 17,11-19 [Evangelie] Over grenzen heen kijken, Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Dankdag voor gewas en arbeid - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kron. 29,10-16 [OT]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1908; Colofon