aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Epifanie, 19 januari 2014
Jesaja 62,1-5
Inleiding
Vertaling: Richtsje Abma
Vertaling
1Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
omwille van Jeruzalem ken ik geen rust
totdat zijn gerechtigheid verschijnt als een lichtbundel
en zijn bevrijding gaat stralen als een fakkel.
2Dan zullen de naties je gerechtigheid zien
alle koningen je heerlijkheid
en men noemt je met een nieuwe naam
die de mond van JHWH bepaalt
3Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van JHWH
een koninklijke tulband in de handpalm van je god.
4Men zal je niet langer `verlatene´ noemen
en je land niet langer `verwoeste´
maar je zult heten: `mijn welbehagen´
en je land: `gehuwde´
dan zal blijken dat JHWH behagen in je heeft
dat je land ten huwelijk wordt genomen.
5Zoals een jongen een meisje huwt
zo zullen je kinderen jou huwen
en met de vreugde van een bruidegom over zijn bruid
verheugt zich je god over jou.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,1-3 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT]

2e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 4,1-12 [Epistel]
Jes. 62,1-5 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 143; Colofon