aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 62,1-5
Vertaling: Richtsje Abma
1Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
omwille van Jeruzalem ken ik geen rust
totdat zijn gerechtigheid verschijnt als een lichtbundel
en zijn bevrijding gaat stralen als een fakkel.
2Dan zullen de naties je gerechtigheid zien
alle koningen je heerlijkheid
en men noemt je met een nieuwe naam
die de mond van JHWH bepaalt
3Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van JHWH
een koninklijke tulband in de handpalm van je god.
4Men zal je niet langer `verlatene´ noemen
en je land niet langer `verwoeste´
maar je zult heten: `mijn welbehagen´
en je land: `gehuwde´
dan zal blijken dat JHWH behagen in je heeft
dat je land ten huwelijk wordt genomen.
5Zoals een jongen een meisje huwt
zo zullen je kinderen jou huwen
en met de vreugde van een bruidegom over zijn bruid
verheugt zich je god over jou.

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 627; Colofon