aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 60,1-6
De vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken
1Sta op, word verlicht1
want je licht is gekomen
de heerlijkheid van JHWH straalt over je op.
2Want zie, duisternis bedekt [nog]2 de aarde
donkerheid de volken
maar over jou straalt JHWH
zijn heerlijkheid wordt over jou zichtbaar.
3Naties gaan naar je licht
koningen naar je stralende schijnsel
4Hef je ogen op naar rondom en zie:
Zij allen verzamelen zich,3 ze komen naar je toe
je zonen, uit de verte komen ze aan
en je dochters worden op de heup getorst.4
5Dan zul je het zien en glanzen
van [vreugde]schrik zwelt je hart
want zeegedruis5 overrompelt je:
een leger van naties, ze komen naar je toe.
6Een vloed van kamelen overdekt je [land]
Dromedarisveulens uit Midian en Efa.
Allen komen ze uit Saba
goud en wierook dragen ze aan.
De lofprijzingen voor JHWH proclameren ze.
Noten
1'schitteren' [NBV] betekent iets anders.
2yiqtol-vorm, vgl. Buber.
3Q-b-ts: verzamelen spec. van de ballingen, vgl. bv. Jes. 43: 5 etc. De naties die komen in vs 3 blijken hier zelf ballingen te brengen.
4'-m-n . verzorgen, vertroetelen.
5zee van volken: vgl Gen. 17,4 vv. Voor de namen hieronder vgl. Gen. 25,2.13.

Afdrukken | vertaling door kad | bij Epifanie
Laatste wijziging 25 Oct 2013 15:20:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht, Jes. 60,1-22 , Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken, Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6 de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken, Jes. 60,1-11 , Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken, Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-6 , Jes. 60,1-22 , Jes. 60,1-6
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 58; Colofon