aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2013
Matteüs 5,1-12
Zalig verklaringen
Inleiding
Spreuken om mensen te bemoedigen. Kijk verder en dieper dan wat er direct voor ogen en handen is.
Vertaling
1Als hij de schare ziet, gaat hij de berg op en zodra hij gaat zitten1 , komen zijn leerlingen bij hem.
2Daarop opent hij zijn mond en leert hen:
3Zalig2 de armen van geest3 ,
want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
4Zalig de treurenden4 ,
want zij zullen getroost worden56 .
5Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde erven7 .
6Zalig de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid
want zij zullen verzadigd worden.
7Zalig de barmhartigen,
want zij zullen met barmhartigheid behandeld worden8 .
8Zalig de reinen van hart9 ,
want zij zullen God zien.
9Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10Zalig de vervolgden terwille van de gerechtigheid,
want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
11Zalig zijn jullie wanneer ze jullie smaden
en vervolgen
en kwaad over jullie speken
omwille van mij.
12 Verblijdt u en jubelt
want uw loon (is) groot in de hemelen,
want10 zo hebben zij
de profeten voor jullie vervolgd.
Noten
1Letterlijk vertaald: nadat hij zich had neergezet,,…
2Of ook mogelijk als vertaling van makarios: gelukkig.
3Het woord in het Grieks staat in de datief. Leidse en Lutherse vertaling: geestelijk armen.
4In het Grieks nominatief pluralis.
5In deze spreuk en de opvolgende staat het werkwoord steeds in futurum passivum
6Zie Jesaja 61,2
7Zie Psalm 37,11
8Lutherse vertaling: vinden; Naardense Bijbel: ondervinden
9Zie Psalm 24,4
10Hiervoor telkens de vertaling van hoti, hier van gar
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 17 Oct 2013 14:41:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 [Evangelie] Bergrede, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Gelukkig ben je...!, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 5,1-12 [Commentaar] De Bergrede

Allerheiligen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]
2Kon. 2,1-15 [OT-alt]
Mat. 5,1-12 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 157; Colofon