aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e zondag na Epifanie, 18 februari 2007
Lucas 6,26-38
Heb je vijanden lief
Inleiding
Heb je vijanden lief. Niet om terug te ontvangen, maar om meer te doen dan het gewone.
Vertaling
26Wee jullie, wanneer alle mensen goed over je spreken.
Net zo spraken jullie vaders over de valse profeten.
27Maar tegen jullie, die horen, zeg ik:
Heb je vijanden lief,
doe goed aan hen die jullie haten.
28Zegen hen die jullie vervloeken,
bid voor hen die jullie krenken.
29Houd hem, die jou op de wang slaat
ook de andere voor
en onthoud hem, die je jas afpakt,
ook je hemd niet.
30Geef aan ieder die iets van je vraagt,
en als iemand afpakt wat van jou is,
vraag het niet van hem terug.
31Zoals jullie willen dat de mensen jullie behandelen,
moeten jullie hen op dezelfde manier behandelen.
32En indien jullie hen liefhebben, die jullie liefhebben,
wat is daar voor verdienstelijks aan?
Want ook zondaars hebben lief, die hen liefhebben.
33En indien jullie goed doen
aan wie jullie goed doen,
wat is daar voor verdienstelijks aan?
Want ook de zondaars doen hetzelfde.
34En indien jullie geld uitlenen aan hen,
van wie jullie het hopen terug te ontvangen,
wat is daar voor verdienstelijks aan?
Ook zondaars lenen geld aan zondaars uit,
om het zelfde bedrag terug te ontvangen.
35Heb echter je vijanden lief
doe goed
en leen uit zonder het terug te verwachten;
en jullie loon zal groot zijn
en jullie zullen kinderen van de Allerhoogste zijn,
want hij is welwillend
tegenover ondankbaren en boosaardigen.
36Wees barmhartig
zoals jullie vader barmhartig is.
37en oordeel niet,
en jullie zullen niet geoordeeld worden.
Veroordeel niet,
en jullie zullen niet veroordeeld worden.
Schenk vergeving,
en aan jullie zal vergeving geschonken worden.
38Geef!
en aan jullie zal gegeven worden.
Een goede maat,
aangedrukt, geschud, overlopend,
zal men jullie in de schoot geven.
Want met de maat waarmee jullie hen toemeet
zullen jullie op je beurt toegemeten krijgen.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 7e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 3 Nov 2020 23:10:34
Reacties:
jaap goorhuis: ik vind het jammer dat deze vertaling, in vergelijking tot die van het NBG zo praterig is. Dit is mede het gevolg van het tutoyeren. Ik vraag mij af of wij dat moeten doen. Voor mijn gevoel worden tekst en taal daar te familiair van.

Van zo'n prachtig en bekend vers als 31 gaat in deze vertaling de pregnantie verloren door te vertalen met 'jullie' en met 'behandelen'. Het wordt nu een hele mond vol en dat moet niet. Dit is nu juist zo'n vers dat je zo uit de mond moet kunnen rollen. Het Grieks is juist prachtig in zijn pregnante bondigheid, dat moeten wij in de vertaling zien te bewaren! [2007-02-16 09:52:10]
Kees Meijer: Reactie op Jaap Goorhuis [2007-02-16 20:41:06]
Even snel.
Er waren een paar dingen waar ik bij het vertalen recht aan wilde doen. De ene keer werd in het enkelvoud aangesproken: “jij”, een andere keer in het meervoud: “jullie”. Daar speelde ook nog eens de gebiedende wijs in het Grieks bij de werkwoorden in mee: enkelvoud en meervoud. Hoe geef je dat weer? Het Nederlands kent tegenwoordig de pluralis van de gebiedende wijs net meer. Achter de tekst kan ik niet komen, moet ik niet komen, maar ik kan er niet omheen dat er kennelijk verschil in de manier van aanspreken is. Die spanning die het Grieks in de pluralis meebracht maakte dat ik de keuze tussen “u”en “jullie” liet doorslaan naar dat “jullie’ in de vertaling.
Het tutoyeren zit daarmee al in de grondtekst.
Tegelijk zitten er nogal wat participia in het Grieks, ik heb geprobeerd daar consequent een lopende zinsdeel van te maken.  En daarbij moet je ook dicht bij de grondtekst blijven. Vers 29 als voorbeeld: “aan de slaander jou op de wang houd hem ook de andere voor, “. Daar met dat wat voorwaardelijke (NBG) “als iemand jou op de wang slaat” vertalen of meer onvoorwaardelijke “houdt hem, die jou op de wang slaat, ook de andere voor”? Overigens in het vervolg staat duidelijk: onthoud hem ook je hemd niet, waarom moet de NBG dat vertalen met “laat hem ook het hemd nemen”?
In ieder geval heb ik met mijn keuze dicht bij het Grieks proberen te blijven.

Ook in vers 31 weer de keuze voor “jullie”in plaats van “u”. “Poieoo” is inderdaad vooral ‘doen’. Niks mis mee dus. Ik weet niet meer precies waarom ik voor “behandelen” gekozen heb. Het had iets met de nuances in het ‘ poieoo’ te maken. Maar dan zou ik de concordantie er weer naast moeten leggen.

jaap goorhuis: Kees, ik had natuurlijk wel gezien dat je er goed over nagedacht had en uit jouw reactie blijkt dat ten overvloede. Dank daarvoor.
Blijft voor mij het punt van de voorleesbaarheid.Zelf heb ik de neiging hieraan de
hoogste prioriteit te geven. Over al dan niet tutoyeren zou ik wel een wat breder gesprek willen voeren met andere vertalers. Wellicht kunnen de andere vertalers, wanneer zij dit probleem ontmoeten, hun keuze in een toelichting verhelderen.

[2007-02-17 09:46:03]
harrypals: jullie [2007-02-17 12:00:00]
Beste Jaap en Kees,

inderdaad, een lastig probleem.
Ik ben erg voor tutoyeren. Dat is in onze taal steeds meer de gewoonte, en daarom wordt het geforceerd om je voor te stellen dat Jezus 'u' tegen zijn leerlingen gezegd zou hebben. Ik kan wel met Jaap meevoelen dat het dan soms wel erg wijdlopig wordt — vooral omdat 'u' lekker kort is en voor enkelvoud en meervoud staat. Nadeel daarvan is weer wel dat de wisselingen in enkel— en meervoud in de grondtekst (heel opvallend in de vss. 29-30 t.o.v. de omringende verzen) dan niet hoorbaar worden. Ik zou hier voor 'jullie' kiezen, maar slechts 1 x: "Zoals jullie willen dat de mensen je doen, doe hen net zo' (vs. 31). Maar in vs. 33 is dat al weer lastig, zie ik.

Harry Pals

Andere vertalingen: Luc. 6,17-26 [Evangelie] zaligsprekingen, Luc. 6,17-26 [Evangelie] , Luc. 6,27-35 [Evangelie] , Luc. 6,36-42 [Luthers leesrooster]

7e zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 45,3-11 [OT]
Luc. 6,26-38 [Evangelie]
Luc. 7,16-16 [Evangelie]
Est. 8,1-17 [OT-alt]
Est. 7,1-10 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1250; Colofon