aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de Advent, 8 december 2013
Jesaja 11,1-10
Vertaling
1Er zal een scheut voortkomen uit de boomstronk van Isaï
en een twijg uit zijn wortel zal vrucht dragen.
2De geest van JHWH zal daarop rusten
geest van wijsheid en inzicht
geest van strategie en van macht
geest van kennis van en ontzag voor JHWH.
3Zijn plezier ligt in het ontzag voor JHWH:
niet naar wat zijn ogen zien zal hij richten
en niet naar wat zijn oren horen zal hij [de zaken] rechtzetten.
4Met gerechtigheid zal hij de geringen richten,
met billijkheid zal hij [de zaken] rechtzetten voor de armen van het land.
Hij zal het land slaan met de roede van zijn mond
en met de geest van wat zijn lippen [zeggen] zal hij de schurk doden.
5Gerechtigheid zal de doek1 om zijn heupen zijn
en trouw de doek om zijn lendenen.
6De wolf zal bij het lam verblijven
en de panter zal bij het bokje neerliggen.
Kalf en leeuwenjong en mestvee [zijn] tezamen,
en een kleine jongen zal ze leiden.
7De koe en de berin zullen grazen,
samen zullen hun jongen neerliggen
en de leeuw —2 als het rund zal hij stro eten.
8Dan zal een baby spelen bij het hol van een slang
en naar het nest van een gifslang zal een kleuter zijn hand uitstrekken.
9Zij zullen geen kwaad doen en geen verwoesting aanrichten
op heel mijn heilige berg;
want vol zal de aarde zijn van het kennen van JHWH
zoals de wateren de zee[bodem] bedekken.
10En het zal geschieden op die dag
dat de wortel van Isaï
-  die staat als een banier voor de volkeren —
gezocht zal worden door de natiën
en zijn rustplaats3 zal heerlijk zijn.
Noten
1NBG: gordel; het is echter geen wapengordel maar een 'schaam— of lendendoek', het kledingstuk dat het dichtst op de huid wordt gedragen. Zo 'hautnah' is hem de gerechtigheid.
2Deze lichte anakolouth heeft m.i. het Hebreeuws ook: de koning der dieren vormt een climax. 'En de leeuw dan? — Nou, die zal stro eten!
3Vgl. het 'rusten' in vs. 2.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 2e van de Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 11,1-10 [OT] de boomstronk van Isaï, Jes. 11,1-10 [OT] , Jes. 11,1-10 [OT] , Jes. 11,1-10 [OT]

2e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 15,4-13 [Epistel]
Jes. 11,1-10 [OT]
Joz. 2,1-24 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2183; Colofon