aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Galaten 3,23-29
Eén in de Gezalfde: met hetzelfde sop begoten en van hetzelfde laken een pak.
23 Voor de komst van het geloof, werden we door de wet bewaakt, ingesloten totdat het geloof onthuld zou worden,
24 —zodat de wet onze leermeester werd tot de gezalfde-, om op grond van geloof rechtvaardig verklaard te worden.
25 Omdat het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder de wet.
26 Allen zijn jullie namelijk zonen van God vanwege het geloof in de gezalfde Jezus.
27 Want zoals jullie met de gezalfde gewassen zijn, hebben jullie je met de gezalfde bekleed.
28 Daarin (ben je) geen Jood of Griek, daarin geen slaaf of eigen baas, daarin niet mannelijk of vrouwelijk. Want jullie allen zijn één met de gezalfde Jezus.
29 Als jullie van de gezalfde zijn, zijn jullie kroost van Abraham, erfgenamen zoals beloofd.

Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gal. 3,23-29 , Gal. 3,23-29 , Gal. 3,23-29
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 489; Colofon