aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de Advent, 22 december 2013
Romeinen 1,1-7
Vertaling
1Paulus1
dienaar van Christus Jezus,
geroepen als apostel,
afgezonderd2 voor het evangelie van God
2dat al eerder was aangekondigd
door zijn profeten in heilige geschriften,
3over3 zijn zoon
die is geworden4 uit zaad van David,
naar het vlees5 ;
4die is aangesteld als zoon van God in kracht,
naar de geest der heiliging6 , vanuit de opstanding der doden7 ,
Jezus Christus onze Heer8 ,
5door wie wij9 genade en het apostelschap hebben ontvangen,
voor het gehoor geven aan het geloof10 onder alle volken11
omwille van zijn naam12 ,
6en daar onder zijn ook jullie,
geroepenen van Jezus Christus —
7aan allen die in Rome zijn,
geliefden van God,
geroepen heiligen:
genade voor jullie en vrede
van God onze Vader
en van de Heer, Jezus Christus.  
Noten
1Door inspringing heb ik geprobeerd de structuur van de tekst te verduidelijken
2NBV `uitgekozen´ — maar daar heeft de bijbel een ander woord voor
3Het NBV herhaalt hier `evangelie´, is wat voor te zeggen
4NB en NBV `voortgekomen´, wel erg vrij
5De NBV verliest de structuur van 2x `naar...´, door achteloos eerder in te voegen `een mens´
6Als Paulus `heilige Geest´ had willen zeggen (zoals de NBV vertaalt) had hij dat wel geschreven
7NBV hardnekkig `uit de dood´, is iets anders
8De NBV verwaarloost dat op deze exclamatie alles uitloopt
9De NBV verandert dit in enkelvoud, waardoor er een heel andere betekenis ontstaat
10De NBV zet `gehoorzaamheid´ en `geloof´ los naast elkaar — gevaarlijk
11deze woorden horen toch wel bij `gehoor geven aan het geloof´, niet daarvan losmaken zoals de NB doet
12De NBV laat `naam´ weg, toch een bijbels grondwoord
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e van de Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 1,1-7 [Epistel] , Rom. 1,1-7 [Epistel]

4e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 1,1-7 [Epistel]
Jes. 7,10-17 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 977; Colofon