aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de Advent, 1 december 2013
Romeinen 13,8-14
Heb elkaar lief
Inleiding
Spreekt uit kairos mogelijk het besef uit Spr. 3? Niet als een van oudsher vastgestelde bestemming, maar het nu, in het heden, alert zijn op wat er heden aan de orde is, liturgisch besef.  In het licht overdag is ordelijk te wandelen, slapen doen we 's nachts. De dag van de Heer is genaderd  (Jes 13), de dag waarin de sterren geen licht geven en de zon en de maan zullen zijn verduisterd: trekt aan de wapens van het licht.
Vertaling
8 Laat u niemand iets verplicht zijn
behalve elkaar lief te hebben,
want wie de ander liefheeft,
heeft de wet vervuld.
9 Want dit:
`Ge zult geen overspel begaan,                  
ge zult niet doden,
ge zult niet stelen,
ge zult niet begeren´
of welk ander gebod ook,
in dit woord wordt het samengevat:
`heb uw naaste lief als uzelf´.
10 De liefde doet de naaste geen kwaad;
aldus is de liefde de vervulling van de wet.
11 Heb daarbij ook hiervan weet,
welke tijd het is,                                                    
dat voor jullie het uur om uit de slaap te ontwaken
al is aangebroken,
want nu is de verlossing ons nader
dan toen wij begonnen te geloven 2
12 De nacht is al gevorderd,
de dag nabijgekomen.
Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen,
laten wij aantrekken wapens1 van het licht.
13 Laten wij als bij dag ordelijk wandelen,
niet in zwelgpartijen en dronkenschappen,
niet in ontucht en loszinnigheden,
niet in eerzucht en jaloezie.
14 Maar trekt aan Jezus Christus als Heer            
en geef niet toe aan de vleselijke neiging tot begeerte.


Noten=
1  de bestemde aangewezen tijd, het momentum, de tijd van het heden…
2  aoristus:  beginnen te geloven
Noten
1werktuig, wapen, uitrusting
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 1e van de Advent
Laatste wijziging 8 Oct 2017 10:50:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 13,11-14 [Epistel] , Rom. 13,8-14 [Epistel] wakker worden !

1e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 13,8-14 [Epistel]
Jes. 2,1-5 [OT]
Gen. 38,1-30 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 242; Colofon