aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de herfst , 24 november 2013
Lucas 21,1-19
Vertaling
1Hij keek op en zag de rijken
hun bijdragen in de schatkist werpen;
2en hij zag een berooide weduwe
er twee pennningen in werpen
3en zei:
Eerlijk, ik zeg jullie:
deze arme weduwe heeft het meeste van allen erin geworpen,
4want die wierpen er van hun overvloed bijdragen in;
maar zij wierp van haar tekort
heel het levensonderhoud erin, wat ze had.
5Toen sommigen over de tempel zeiden,
dat die met mooie stenen en wijgeschenken was versierd,
6zei hij:
Dingen waar jullie op letten —
er zullen dagen komen waarin geen steen op steen wordt gelaten,
die niet zal worden weggebroken.
7Zij bevroegen hem en zeiden:
Meester, wanneer zullen deze dingen geschieden?
Wat is het teken, wanneer deze dingen gaan geschieden?
8Toen zei hij:
Zie toe, laat je niet afleiden,
want er zullen velen komen onder mijn naam, die zeggen:
Ik ben het!
en:
De tijd is dichtbij!
Ga niet achter hen aan.
9Wanneer jullie dan horen over oorlogen en onlusten,
schrik dan niet,
want die dingen moeten eerst geschieden;
maar dit is niet gelijk het einde.
10Daarop zei hij hen:
Opstaan zal volk tegen volk
en koninkrijk tegen koninkrijk.
11Er zullen zware aardbevingen zijn,
en nu hier dan daar pest en honger
en schrikbarende dingen
en aan de hemel grote tekenen.
12Maar vóór al deze dingen
zullen zij hun handen aan jullie slaan en jullie vervolgen,
je overleveren aan de synagogen en gevangenissen
en jullie voorleiden aan koningen en oversten,
— vanwege mijn naam.
13Dat zal voor jullie uitlopen op getuigenis.
14Neem je dan in je harten voor
niet van te voren te bedenken
hoe je je zult verdedigen.
15Want ik zal jullie mond en wijsheid geven,
waar allen die jullie tegenstanders zijn
niet tegenop zullen kunnen of weerleggen.
16Jullie zullen overgeleverd worden
zelfs door ouders en broers en verwanten en vrienden
en zij zullen [sommigen] van jullie doden
17en jullie zullen gehaat worden door iedereen
— vanwege mijn naam;
18[maar] geen haar van jullie hoofd zal verloren gaan.
19In volharding zullen jullie je zielen vasthouden1 .
Noten
1je leven bewaren/verwerven
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 10e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties:
Machteld: Opmerking... [2014-10-06 13:57:46]
De vertaling komt me zeer bekend voor...
Alleen jammer, dar de verzen zo uit elkaar getrokken zijn.
Dat lees wat 'verbrokkeld'.
Is het te veranderen?

Andere vertalingen: Luc. 21,5-19 [Evangelie] de verwoesting van Jeruzalem, Luc. 21,5-19 [Evangelie] , Luc. 21,5-19 [Evangelie] , Luc. 21,5-19 [Evangelie]

10e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 21,1-19 [Evangelie]
Mal. 4,1-6 [OT]
2Kon. 5,1-17 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 152; Colofon