aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 10 november 2013
Lucas 19,41-48
Inleiding
Jezus nadert zijn bestemming: de stad — en hij doorziet haar, tot zijn verdriet, en tot woede van de elite
Vertaling
41En toen hij naderde1
zag hij de stad
en hij barstte in snikken uit over haar2 ;
42hij zei:
Als jij — ja jij! — toch onderkende op deze dag
wat tot vrede leidt...!
Maar nu is het verborgen voor jouw ogen3
43dat er dagen4 over je zullen komen
waarop je vijanden wallen tegen je zullen opwerpen,
je omsingelen
en je van alle kanten omklemmen,
44jou en je kinderen in je de grond instampen
en geen steen op steen laten in jou —
vanwege dat je niet onderkende
het moment dat je bezocht werd!5
45En toen hij binnenging in de tempel,
begon hij de kooplui eruit6 te smijten,
46hij zei tegen hen:
Er staat geschreven:
`Mijn huis zal7 een huis van gebed zijn´, [Jes. 56,7]
maar jullie — jullie hebben het gemaakt tot `een rovershol´ [Jer. 7, 11]
47En hij was daar,
dagelijks gaf hij onderricht in de tempel.
De overpriesters en de schriftgeleerden zochten ernaar
hoe ze hem konden vernietigen8
— zo ook de vooraanstaanden van het volk —,
48maar ze vonden geen manier om dat te doen,
want heel het volk hing hem aan
terwijl het naar hem luisterde.
Noten
1de NBV laat `naderen´ vallen
2de NBV vult in `het lot´
3de NBV laat zoals steeds `ogen´ weg
4de NBV vervlakt zoals steeds `dagen´ tot `tijd´
5de NBV vult in `Gods ontferming´
6sterker dan `weg´ — NBV
7futuraal, niet `moet´, zoals NBV
8een speciaal en heftig woord
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Evangelie] Jezus'tranen over Jeruzalem, Luc. 19,41-48 [Evangelie] dominus flevit, Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Luthers leesrooster] , Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Evangelie]

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Jes. 1,18-26 [OT]
2Kon. 4,8-37 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 952; Colofon