aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 20 oktober 2013
Lucas 18,1-8
Vertaling
1Hij vertelde hen een gelijkenis met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden, zonder te verslappen.
2Hij zei: Er was in één of andere stad een rechter die God niet vreesde en zich van geen mens iets aantrok.
3Nu was er in die stad een weduwe.
Deze kwam naar hem toe en zei: verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.
4Hij wilde dat echter niet, een tijd lang.
5Maar daarna zei hij bij zichzelf: al vrees ik God dan niet
en trek ik mij van geen mens iets aan,
omdat deze weduwe mij last bezorgt zal ik haar recht verschaffen,
anders komt ze me uiteindelijk nog in het gezicht slaan.
6De Heer zei: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
7Zou God dan geen recht verschaffen aan hen die Hij geroepen heeft,
wanneer die luid tot Hem schreeuwen,
dag en nacht en over wie Hij lankmoedig is?
8Ik zeg jullie: hij zal hen recht verschaffen, zonder dralen.
Maar de mensenzoon, wanneer hij komt, zal hij dan wel dit vertrouwen op aarde vinden?
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 4 Oct 2013 18:48:05
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,1-8 [Evangelie] Een gelijkenis over een rechter en een weduwe, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] De rechter die zich alleen om zichzelf bekommert, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie]

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,1-8 [Evangelie]
1Kon. 19,19-21 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 268; Colofon