aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 13 oktober 2013
Lucas 17,11-21
Vertaling
11En het geschiedde
tijdens het heengaan naar Jeruzalem
dat hij door het midden
van Samaria en Galilea ging.
12En toen hij binnenging in een dorp
kwamen [hem] tien melaatse mannen tegemoet,
die op afstand bleven staan;
13zij verhieven hun stem en zeiden:
Jezus, Meester, ontferm u over ons!
14Toen hij hen zag zei hij tot hen:
Ga heen, vertoon jezelf aan de priesters.

En het geschiedde:
tijdens het weggaan werden zij gereinigd.
15Eén echter van hen keerde,
toen hij zag dat hij was genezen, terug,
verheerlijkte God met grote stem,
16viel op zijn aangezicht bij zijn voeten
en zegde hem dank;
hij was een Samaritaan.
17In antwoord zei Jezus:
Werden niet [alle] de tien gereinigd?
De negen — waar zijn ze?
18Werden zij niet bevonden terug te keren
om God te verheerlijken,
behalve deze eldersgeborene (1)?
19Hij zei tot hem:
Sta op, ga heen,
uw vertrouwen heeft u gered.
20Toen hij werd bevraagd door de Farizeeën
wanneer het Godsrijk komt,
antwoordde hij hen en zei:
Het Godsrijk komt niet met waarneming (2)
21ook zal men niet zeggen: zie hier, of: daar!
want zie: het Godsrijk is in jullie.

(1) Grieks: allogenès — eldersgeboren (1x in NT)
(2) Grieks: paratèrèsis — waarnemen van de stand der sterren etc. Observantie. 1x in NT, ww. 5x

Toelichting:
Zeer opvallend zijn de talloze verschillende werkwoorden die een beweging/verplaatsing uitdrukken (samen 16x).
De melaatsen roepen niet: 'onrein, onrein!', maar: kyriëleis!
In/tijdens hun weggaan worden ze gereinigd; niet: eerst gereinigd, en daarna gaan ze; nee: er is eerst dat vertrouwen, zodat ze beginnen te gaan.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 25 Sep 2013 11:30:22
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-17 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Luthers leesrooster] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] dankend naar Jeruzalem, Luc. 17,11-19 [Evangelie] Over grenzen heen kijken, Luc. 17,11-19 [Evangelie]

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 17,11-21 [Evangelie]
2Kon. 17,5-7 [OT]
2Kon. 17,24-24 [OT]
2Kon. 17,29-34 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1949; Colofon