aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag na Epifanie, 4 februari 2007
Jesaja 6,1-8
Jesaja geroepen
Vertaling
1In het jaar van de dood van koning Uzzia
zag ik Mijn Heer1 zitten op een troon, hoog en verheven;
de zomen [van zijn gewaad] vulden de tempel.
2Serafs stonden boven hem.
Zes vleugels, ieder had zes vleugels:
met twee bedekte hij zijn gelaat
met twee bedekte hij zijn voeten
met twee vloog hij.
3De één riep de ander toe en zei:
Heilig, heilig, heilig JHWH der Legerscharen!
De volheid der gehele aarde is zijn heerlijkheid!
4De deurposten trilden door de stem van hem die riep2
en het huis werd vervuld met rook.
5Ik zei:
Wee mij, want ik word in de dood tot zwijgen gebracht3
want een man, onrein van lippen ben ik
en temidden van een volk, onrein van lippen woon ik.
Nu hebben immers mijn ogen de koning, JHWH de Legerscharen, gezien!
6Maar één van de Serafs vloog naar mij toe.
Hij had een gloeiende kool in zijn hand;
met een tang had hij die weggenomen van het altaar.
7Hij raakte er mijn mond mee aan en zei:
Zie, dit raakt je lippen aan.
Geweken is [nu] je schuld
je zonde is verzoend.
8Ik hoorde de stem van Mijn Heer zeggen:
Wie moet ik zenden? Wie zal er voor ons gaan?
en ik zei:
Hier ben ik. Zend mij!
Noten
1 plechtige meervoudsvorm van ‘adon' met suffix eerste pers. sing.. Of ‘adonaj' weergeven met : mijn-heer
2 Telkens één van de drie in wisselroep; vgl vers 3
3 Nif d-m-h, [tot] zwijgen [gebracht worden], maar denk ook aan:JHWH zien is sterven (bv Ex. 33:29). Vgl ‘in de ‘doemah' — [doods]stilte/dodenrijk neerdalen,' Ps.115:17. Deze vertaling om beide aspecten weer te geven
Afdrukken | vertaling door kad | bij 5e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 9 Feb 2007 22:25:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 6,1-13 [OT] , Jes. 6,1-8 [OT] , Jes. 6,1-8 [OT] , Jes. 6,1-8 [OT-alt] , Jes. 6,8-13 [OT-alt] , Jes. 6,1-8 [OT]

5e zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 5,1-14 [OT-alt]
Jes. 6,1-8 [OT]
Luc. 5,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 354; Colofon