aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 8 september 2013
Lucas 14,25-33
niet van jezelf....
Vertaling
25Tal van menigten reisden evenwel met hem,
en zich tot hen wendend zei hij:
26indien iemand tot mij komt
en niet haat zijn vader en moeder,
en vrouw en kinderen,
en broers en zusters,
ja zelfs het eigen leven,
die kán mijn discipel niet zijn.
27Wie niet het eigen kruis draagt
en achter mij komt,
kán mijn discipel niet zijn.

28Want wie van jullie,
die van plan is een  bolwerk te bouwen,
zal er niet voor gaan zitten
om eerst de kosten te ramen
of hij genoeg heeft om het te voltooien?
29Anders zullen — wanneer het fundament gelegd is
en hij niet in staat is het af te maken —,
allen die het bezien,
30hem gaan bespotten, zeggend:
deze mens is wel begonnen te bouwen,
en hij was niet in staat het ook af te maken!

31Of welke koning, die er op uittrekt
om oorlog tegen een andere koning te voeren,
zal er niet voor gaan zitten,
om eerst te beraadslagen,
of hij met tienduizend man degene kan ontmoeten,
die met twintigduizend op hem afkomt ?
32En zo niet, dan zal hij,
terwijl hij nog veraf is,
een gezantschap zenden
en om vrede verzoeken.        

33Zo zal dan ieder van jullie,
die geen afstand doet
van alles wat ter eigen beschikking is,
niet mijn discipel kunnen zijn.

34Het zout is wel goed,
maar als het zout flauw geworden is
waarmee zal het aangemaakt worden ?
Noch voor de aarde, noch voor de vaalt
is het geschikt.
Men werpt het weg.

35Wie oren heeft om te horen, die hore !
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 7 Sep 2013 11:17:05
Reacties:
jaap goorhuis: Vragen [2014-10-06 13:59:39]
Een paar vragen/opmerkingen bij de vertaling:
25  waarom niet gewoon: vele?
26  moet het niet zijn: zijn eigen leven? Ik vermoed dat je genderneutraal wilt vertalen, maar ik weet niet of je heautoe mag wegvertalen.
27  het kruis, idem 26.
28  -iets mis met toren?
    -beramen moet zijn: ramen
    -ik zou zeggen: om het te voltooien
29  -In het Nederlands begin je een nieuwe zin niet met: Opdat ...
    -bezien: ik zou gewoon zeggen: zien
30  -het Griekse kai misschien adversatief vertalen?
    -ook staat er niet in het Grieks
31  Dat zeggen wij toch niet: iemand ten oorlog treffen?
32  Idem: wat tot vrede is? M.i. geen goed Nederlands.
33  Onderhoudingen?

Andere vertalingen: Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-35 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 14,25-33 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 844; Colofon