aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 25 augustus 2013
Lucas 13,22-30
Inleiding
Een nauwe poort voor een breed publiek
Vertaling
22En hij trok verder
langs steden en dorpen, onderricht gevend,
onderweg naar Jeruzalem.
23Iemand zei tot hem:
heer, zijn het er weinig die gered worden?
24Hij zei tot hen:
strijdt om binnen te gaan
door de nauwe deur!
Velen, zeg ik jullie, zullen proberen binnen te gaan,
maar zullen het niet kunnen.
25Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan
en de deur gesloten heeft,
zal het beginnen1 dat jullie buiten staan
en kloppen op de deur en zeggen:
heer, doe open voor ons!
Maar hij zal jullie antwoorden en zeggen:
Ik weet niet vanwaar jullie zijn!.
26Dan zullen jullie beginnen te zeggen:
Wij hebben gegeten en gedronken onder je ogen;
en in onze straten heb je onderricht gegeven.
27Maar hij zal jullie zeggen:
Ik weet niet vanwaar jullie zijn!
Ga weg van mij, allemaal,
bewerkers van onrecht! . (Ps. 6:9)
28Daar zal de weeklacht zijn
en het knarsen der tanden,
wanneer jullie Abraham, IzaƤk en Jakob zullen zien
en alle profeten in het koninkrijk van God;
maar jullie uitgeworpen naar buiten!
29Zij zullen komen van Oost en West,
van Noord en Zuid
en aanliggen in het koninkrijk van God.
30en zie: er zijn laatsten die eersten zullen zijn
en er zijn eersten die laatsten zullen zijn.

Noten
1in navolging van de NaB. 'zullen jullie beginnen buiten te staan' is geen mooi Nederlands
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 13,22-30 [Evangelie] De bevrijdende omkeer van het Koninkrijk, Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] Vanwaar...en waarheen leidt de weg, Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 30,15-21 [OT]
Luc. 13,22-30 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1002; Colofon