aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 12,49-59
49Vuur ben ik komen werpen op de aarde
en wat wil ik (graag) dat het al ontstoken is!
50Met een doop ben ik gedoopt
en hoe houdt het mij in zijn greep
totdat het volbracht is!
51Bent u van mening dat ik gekomen ben
om vrede te brengen op de aarde?
Geenszins!
Verdeeldheid zeg ik u!
52Vanaf nu zullen er vijf zijn in één huis: verdeeld!
Drie tegen twee en twee tegen drie.
53Verdeeld zullen zijn:
vader tegen zoon en zoon tegen vader,
moeder tegen dochter en dochter tegen moeder,
schoonmoeder tegen schoondochter
en schoondochter tegen schoonmoeder.
55En tegen de scharen zei hij:
wanneer u een wolk ziet opkomen uit het westen
dan zegt u meteen: er komt regen!
En zo gebeurt het.
En wanneer de zuidenwind waait zegt U:
er komt hitte!
En het gebeurt.
56Huichelaars!
Het aangezicht van de aarde en van de hemel
weten jullie te beoordelen.
Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te beoordelen?
57Waarom oordeelt u niet uit uzelf wat juist is?
58Wanneer u met uw tegenstander naar de overheid gaat,
maak er onderweg dan werk van dat u van hem afkomt,
zodat hij u niet voor de rechter sleept
en de rechter u niet overgeeft aan de gerechtsdienaar
en de gerechtsdienaar u niet in het gevang gooit.
59Ik zeg ik: daar kom je niet uit
voordat je je laatste stuiver betaald hebt.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 9e van de zomer
Laatste wijziging 1 Jul 2013 13:16:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 12,49-56 , Luc. 12,49-56 , Luc. 12,49-56 , Luc. 12,49-56
Commentaar: Luc. 12,49-56 vuur op aarde
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 56; Colofon