aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 4 augustus 2013
Lucas 12,13-21
Inleiding
de rijke man denkt alles in bezit te hebben, tot zijn ziel aan toe
Vertaling
Lucas 12: 13 – 211
13Iemand uit de menigte zei hem:
“Meester2 , zeg mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt”
14Maar hij zei tegen hem:
“Mens wie heeft mij aangewezen als rechter of verdeler  over jou?”
15Hij zei tegen hen:
“Kijkt uit en hoedt jullie voor alle hebzucht,
want ook wanneer iemand overvloed heeft, hoort zijn leven niet tot zijn bezittingen”
16Hij zei tegen hen een gelijkenis, hij zei:
“Van een gewone3 rijke mens had de aarde4 goed gedragen.
17Hij redeneerde bij zichzelf en zei:
Wat zal ik doen,
want ik heb niets waar ik mijn5 vruchten samen kan brengen.
18Toen zei hij:
Dit zal ik doen:
ik zal mijn voorraadschuren6 afbreken en grotere bouwen
en ik zal daar bijeenbrengen al het graan en mijn goederen.
19En ik zal mijn ziel7 zeggen:
ziel, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren;
rust, eet, drink, verheug je!8
20Maar God zei tegen hem:
Dwaas!9
Deze nacht zullen ze je ziel van je opeisen10
en wat jij hebt gereed gemaakt, voor wie zal het zijn?
21Zo is hij die zichzelf koestert en niet in11 God rijk is”


Noten
1Sondergut van Lk
2cf. Num27:8 en Dt21:17
3tis – “gewoon” Hemelsoet/Monshouwer – “een of ander” of: “een zeker(e)” (SV) of “zomaar” Naardense Bijbel. Oosterhuis/van Heusden en NBV laten het helemaal weg
4choora meestal als vertaling voor eretz; NBV “het landgoed van een rijke man had veel opgebracht”
5hier eigent hij zich de vruchten van de aarde toe en in het vervolg gaat het ook alleen maar over zichzelf: ik zal…
6apotheke in LXX voor Ex16:23 en 32, Dt28:5,17, 1Kron28:12, 29:8 en Jr50:26
7maar zijn ziel is niet zijn eigen bezit
8de halacha van Sukkoth
9afroon – onverstandige
10aitousin – cf. Gen9:5
11eis – of naar God toe
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 1 Jul 2013 18:54:14
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] Rijk en dwaas, Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Pr. 2,1-11 [OT]
Luc. 12,13-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 713; Colofon