aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 28 juli 2013
Lucas 11,1-13
Leren bidden
Inleiding
Jezus leert zijn leerlingen op verzoek van een van hen bidden en wijst op het onontbeerlijke vertrouwen.
Vertaling
1Het geschiedde terwijl Hij op een zekere plek aan het bidden was,
toen Hij ophield,
iemand uit zijn leerlingen zei tot hem:
Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes zijn leerlingen leert bidden.
2Hij zei tot hen:
‘Wanneer jullie bidden, spreekt:’
Vader,
geheiligd worde Uw naam,
kome Uw koningschap,
3geef ons elke dag ons dagelijks brood
4en vergeef ons onze zonden,
zoals ook wij zelf vergeven
ieder die tegen ons zondigt;
en leidt ons niet in verzoeking.
5Hij zei tot hen:
‘Wie van jullie zal een vriend hebben
en naar hem toe gaan midden in de nacht
en tot hem zeggen:
‘vriend, leen mij drie broden
6want een vriend van mij
is onderweg naar mij toe gekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.’
7en dat hij van binnen antwoordend, zegt:
‘bezorg mij geen last;
de deur is op slot
en mijn kinderen en ik zijn naar bed,
ik kan niet opstaan om je wat te geven.’
8Ik zeg jullie,
als hij al niet opstaat en hem zal geven omdat hij zijn vriend is,
dan tenminste omwille van zijn schaamteloze aandringen
staat hij op en zal hem geven zoveel hij nodig heeft.
9Ik zeg jullie,
bidt, en jullie zal gegeven worden,
zoekt, en jullie zullen vinden
klopt, en jullie zal open gedaan worden.
10want ieder die bidt, ontvangt
en wie zoekt, vindt
en wie klopt, zal worden open gedaan.
11Welke vader onder jullie,
aan wie de zoon om een vis vraagt,
zal hem in plaats van een vis een slang geven?
12Of, als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?
13Als nu jullie, zo slecht als jullie zijn
weet goede gaven aan jullie kinderen te geven,
hoeveel te meer zal de hemelse Vader Heilige Geest geven
aan degenen die Hem vragen?'

Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 8 Jul 2013 21:01:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leer ons bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie]

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 18,20-33 [OT]
Luc. 11,1-13 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 81; Colofon