aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 7 juli 2013
Lucas 10,1-20
Vertaling
1  Daarna wijst de Heer er nog 70 (72) aan
   en zendt hen, twee aan twee, voor zich uit
   naar elke stad en plaats
   waar hij van plan was heen te gaan.

2  Hij zegt tot hen:
   De oogst is groot, maar er zijn weinig werkers;
   vraag dus de heer van de oogst
   om werkers te sturen voor zijn oogst.

3  Ga op weg; zie, ik zend jullie
   als schapen temidden van de wolven.

4  Neem geen beurs, geen ransel en geen schoeisel mee
   en groet niemand onderweg.

5  Als je een huis binnengaat,
   zeg dan eerst: Vrede aan dit huis!

6  En als daar een kind van vrede woont,
   dan blijft jullie vrede op hem;
   indien niet, dan zal die tot jullie terugkeren.

7  Blijf in dat huis en eet en drink
   wat van hen is/komt,
   want de werker is zijn loon waard.
   Ga niet van het ene huis naar het andere.

8  En als je in een stad komt
   en ze ontvangen je,
   eet dan wat ze je voorzetten.

9  en behandel daar de zieken
   en zeg tot hen: Het rijk van God
   is jullie nabij gekomen.

10 Maar als je in een stad komt
   en ze ontvangen je niet,
   ga dan door de brede straten en zeg:

11 Zelfs het stof van jullie stad
   dat aan onze voeten plakt, vegen we af.
   Maar weet dit: het rijk van God
   is nabij gekomen.

12 Ik zeg jullie:
   voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn
   dan voor die stad.

13 Wee jou, Chorazin, wee jou, Bethsaida,
   want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd
   die in jullie gebeurd zijn,
   dan zouden ze (daar) allang
   in zak en as zitten en zich omkeren.

14 Voor Tyrus en Sidon
   zal het in het oordeel draaglijker zijn
   dan voor jullie.

15 En jij, KapernaĆ¼m, zul jij soms
   ten hemel toe worden verhoogd?
   Tot in het (diepst van) het dodenrijk zul je afdalen!

16 Wie naar jullie hoort, hoort naar mij;
   en wie jullie afwijst, wijst mij af;
   en wie mij afwijst, wijst hem af die mij zond.

17 De 70 (72) komen vol vreugde terug en zeggen:
   Heer, zelfs de demonen zijn ons onderhorig
   in/door uw naam.

18 Zegt hij tot hen:
   Ik heb satan als bliksem uit de hemel zien vallen.

19 Zie, ik heb jullie het vermogen gegeven
   op slangen en schorpioenen te treden
   en op elk machtsmiddel van de vijand,
   en niets zal jullie onrecht doen.

20 Maar wees niet blij
   omdat de geesten jullie onderhorig zijn,
   maar wees blij dat jullie namen
   opgeschreven zijn in de hemelen.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 1 Jul 2013 18:15:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 10,1-20 [Evangelie] uitzending van de 7(2), Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-24 [Evangelie] apostolaat tot oordeel en lofprijzing

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 66,10-14 [OT]
Luc. 10,1-20 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 52; Colofon