aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de zomer, 30 juni 2013
Lucas 9,51-62
Jezus volgen: overmoed en voorbehoud
Inleiding
Jezus volgen vereist geen overmoed, nog allerlei bedenksels, overwegingen van voorbehoud en bedenkingen, maar overgave aan het koningschap van God, zoals Jezus zelf ook leeft.
Vertaling
Luk 9:51-62
  51 Het geschiedde, toen vervuld waren de dagen van zijn opneming,
dat hij aanstalten maakte om naar Jeruzalem te trekken.
52 Hij zond boden voor zijn aangezicht.
Toen zij vertrokken waren
gingen zij een dorp van de Samaritanen binnen
om voorbereidingen voor hem te treffen,
53    zij ontvingen hem niet,
omdat hij naar Jeruzalem trok.
54   Toen  de leerlingen Jakobus en Johannes dat zagen
zeiden zij:
‘Heer, wilt u dat wij zeggen:
‘Laat er vuur van de hemel afdalen en hen verslinden?’’
55   Maar hij keerde zich om en bestrafte hen.
56   Ze trokken naar een ander dorp.

57 Terwijl zij onderweg waren,
zei iemand tot hem:
‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’
58   Maar Jezus zei tot hem:
‘De vossen hebben holen
en de vogels van de hemel nesten,
maar de mensenzoon heeft geen plaats
om zijn hoofd neer te leggen.’
59    Hij zei tot een ander:
            ‘Volg mij.’
Maar die zei:
‘Heer, sta mij toe
dat ik eerst mijn vader begraaf.’
60     Hij zei echter tot hem:
‘Laat de doden hun eigen doden begraven
maar jij, ga heen
en maak het koningschap van God bekend.’
61    Een ander zei ook:
‘Ik zal u volgen, Heer,
maar sta mij toe vaarwel te zeggen
aan hen die in mijn huis zijn.’
62     Jezus zei echter tot hem:
‘Niemand die de ploeg ter hand neemt
en achterom kijkt,
is bekwaam tot het koningschap van God’.
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 2e van de zomer
Laatste wijziging 22 Jun 2013 17:11:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 9,51-62 [Evangelie] , Luc. 9,51-62 [Evangelie] , Luc. 9,51-62 [Evangelie]

2e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 19,19-21 [OT]
Luc. 9,51-62 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 30; Colofon