aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Trinitatis, 16 juni 2013
Lucas 8,1-3
Dienende vrouwen
Inleiding
Het voorgaande verhaal wordt op dezelfde wijze voortgezet, met vrouwen die het radicale dienen voordoen, nu aan Jezus' leerlingen
Vertaling
1En het geschiedde1 in het vervolg:
hij trok rond langs stad en dorp,
terwijl hij predikte
en het goede bericht bracht van Gods koninkrijk,
met bij zich de twaalf
2en enkele vrouwen
die genezen waren van boze geesten en ziektes:
Maria die ‘Magdalena’ werd genoemd,
van wie zeven demonen waren uitgegaan,
3Johanna, de vrouw van Chuza (een bestuursambtenaar van Herodes),
Susanna en vele anderen,
die hem dienden2 met waar zij over beschikten.
Noten
1hier weer de typerende Lucas-wending: ‘en het geschiedde...’
2jammer dat de NBV ‘dienen’ wegvertaalt; ‘zorgen voor’ is toch veel beperkter
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 5 Nov 2020 13:21:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 8,1-3 [Evangelie] , Luc. 8,1-3 [Evangelie]

3e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 7,36-50 [Evangelie]
Hgl. 4,16-16 [OT]
Hgl. 5,1-8 [OT]
Luc. 8,1-3 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 145; Colofon