aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Aswoensdag | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 8,1-3 Dienende vrouwen
Het voorgaande verhaal wordt op dezelfde wijze voortgezet, met vrouwen die het radicale dienen voordoen, nu aan Jezus' leerlingen
1=En het geschiedde1 in het vervolg:
hij trok rond langs stad en dorp,
terwijl hij predikte en het goede bericht bracht van Gods koninkrijk,
met bij zich de twaalf
2=en enkele vrouwen die genezen waren van boze geesten en ziektes:
Maria die ‘Magdalena’ werd genoemd, van wie zeven demonen waren uitgegaan,
3=Johanna, de vrouw van Chuza (een bestuursambtenaar van Herodes),
Susanna en vele anderen,
die hem dienden2 met waar zij over beschikten.
Noten
1 hier weer de typerende Lucas-wending: ‘en het geschiedde...’
2 jammer dat de NBV ‘dienen’ wegvertaalt; ‘zorgen voor’ is toch veel beperkter

Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 23 May 2013 09:16:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 8,1-3 , Luc. 8,1-3
Deze site heeft 253 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 452; Colofon