aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Trinitatis, 16 juni 2013
Lucas 7,36-50
Op de zonde volgt genade
Inleiding
Weer: wie is hij? Hij weet van overvloedig leven uit genade. Een vrouw wist dat al...
Vertaling
36=Toen1 vroeg iemand van de Farizeeërs hem
om met hem te eten,
en hij kwam het huis van de Farizeeër in
en zette zich daar neer.  
37=En ziedaar: een vrouw,
die in de stad een zondaar2 was —
toen zij te weten kwam dat hij aanlag in het huis van de Farizeeër,
bracht ze een albasten kruik mirre mee,
38=en terwijl ze achter bij zijn voeten stond en =huilde,
begon ze met haar tranen zijn voeten nat te maken3
en met de haren van haar hoofd veegde zij ze af,
ze kuste zijn voeten
en zalfde ze met de mirre.
39=Toen de Farizeeër die hem genodigd had er naar keek,
zei hij in zichzelf, hij zei:
Als deze een profeet was,
zou hij wel weten wie en wat voor soort4 vrouw dit is die hem aanraakt-
dat ze een zondaar is!
40=En Jezus reageerde, hij zei tegen hem:
Simon, ik heb je iets te zeggen!
Leermeester, zeg het!
sprak hij.
41Er waren twee schuldenaars5 bij een zekere geldschieter:
de ene was vijfhonderd denariën schuldig,
de ander vijftig.
42==Omdat zij niets hadden om terug te geven,
begenadigde6 hij hen beiden.
Wie van hen zal hem dus het meest liefhebben?
43=Simon reageerde zo, hij zei:
Ik neem aan: degene die hij het meest begenadigd heeft...
Hij zei tegen hem:
Je hebt juist geoordeeld.
44=En hij keerde zich om naar de vrouw
en zei tegen Simon:
Zie je deze vrouw?
Ik ben in jouw huis binnengekomen —
water over de voeten heb je mij niet gegeven;
maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt
en ze met haar haren afgeveegd...
45==Een kus heb je mij niet gegeven;
maar zij is vanaf dat ik binnenkwam niet opgehouden mijn voeten te kussen...
46==Met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd;
maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd...
47==Om die genadegave, zeg ik jou,
zijn haar zonden vergeven, die vele,
omdat zij veel liefde heeft betoond!    
Maar wie weinig vergeven is, betoont weinig liefde...
48=Hij zei tegen haar:
Vergeven zijn jouw zonden!
49=Toen begonnen zij die mee aanlagen in zichzelf te zeggen:
Wie is deze dat hij ook zonden vergeeft?!
50=Hij zei tegen de vrouw:
Jouw geloofsvertrouwen heeft je gered!
Ga in vrede!
Noten
1'Toen' — om het verband met het voorgaande 'eet-verhaal' vast te houden; Hemelsoet/Monshouwer vertalen 'Daarop...'
2 Naardense bijbel vertaalt: 'de zondares' — daar is iets voor te zeggen...; Hemelsoet/Monshouwer laat elk lidwoord weg
3 Bij de NBV is het nat maken van Jezus' voeten ten onrechte geen bewuste actie van de vrouw, maar bijkomstigheid: 'zijn voeten werden nat van...'
4 De NBV vertaalt alleen 'tis' en laat het dubbelzinnige 'kai potapè' weg
5NBV 'Er was eens een geldschieter...'? — nee 'Er waren eens twee schuldenaars...' — op hen richt zich de vergelijking
6 ik ga er van uit dat Lukas hier bewust 3 x de klank 'genade' wil laten horen (ook in vs. 43 en 47
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 7,36-50 [Evangelie] , Luc. 7,36-50 [Evangelie]

3e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 7,36-50 [Evangelie]
Hgl. 4,16-16 [OT]
Hgl. 5,1-8 [OT]
Luc. 8,1-3 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1932; Colofon