aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 2 juni 2013
Lucas 7,1-10
voltooid in het horen
Vertaling
1Nadat hij (Jezus) dan al zijn spreken voltooid had
in het horen door het volk,
ging hij in Kapernaüm binnen.

2Van een zekere hoofdman over honderd (centurio) evenwel,
was een slaaf er zo slecht aan toe,
dat hij op sterven lag.
Deze was hem dierbaar.
3Toen hij echter over Jezus hoorde,
zond hij oudsten van de Joden tot hem,
die hem vroegen te komen,
ten einde zijn slaaf er doorheen te redden.
4Toen zij bij Jezus aankwamen,
verzochten zij hem haast te maken, zeggend:
hij is het waard, dat hem dit verleend wordt,
5want hij heeft onze natie lief
en ook de synagoge heeft híj voor ons opgebouwd.
6Jezus reisde dan met hen mee.

Toen hij al niet ver meer van het huis verwijderd was,
stuurde de hoofdman vrienden,
om hem te zeggen:
7Heer, doe geen moeite,
want ik ben niet belangrijk genoeg,
dat u onder mijn dak zou binnenkomen.
Daarom heb ik mijzelf ook niet verwaardigd tot u te komen,
maar spreek door een woord,
dan zal mijn jongen genezen zijn.
8Want ook ik ben een mens,
die onder gezag gesteld is,
terwijl er soldaten onder het mijne staan.
En ik zeg tot deze:
ga heen,
en hij gaat heen,
en tot gene:
kom,
en hij komt,
en tot mijn slaaf:
doe dit,
en hij doet het.
9Terwijl Jezus deze dingen hoorde,
verwonderde hij zich om hem
en zich tot de menigte wendend, die hem volgde, zei hij:
10ik zeg jullie,
zulk geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden.

En toen zij die gestuurd waren,
terugkeerden in het huis,
bevonden zij de (zieke) slaaf gezond en wel.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 3 Nov 2020 23:19:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 8,22-22 [OT]
Luc. 7,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 590; Colofon