aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de herfst, 17 november 2013
2 Koningen 4,38-41
Vertaling
38Elisa was teruggekeerd naar Gilgal.1
De honger [heerste] in het land.
De profetenzonen2 zaten voor zijn aangezicht
toen hij tegen zijn jongen zei:
Zet de grote pot op
en kook soep voor de profetenzonen!
39Er trok er één op uit, de wildernis3 in om groente te plukken.
Hij vond een wilde wingerdplant
en plukte daarvan zijn schort vol:
[het was] wilde kolokwint.45
Hij kwam [terug] en snipperde het in de soeppot.
Blijkbaar kende men het niet.
40Ze schepten voor de mannen op om te eten.
En het geschiedde toen zij aten van die soep
dat zij het uitschreeuwden, ze riepen:6
Man van God,
de dood is in de pot!
Men kon het niet eten.7
41Maar hij zei:
Haal nu meel!
Hij wierp [dat] in de pot en zei:
Schep op voor het volk
en laten zij eten.8
Er was geen sprake van nog [enig] kwaad in de pot.
Noten
1Zie 2 Kon.2,1.
2Letterlijk. Het gaat om leerling-profeten, bijeen als op een seminarie.
3Sadé wordt in het algemeen met veld vertaald, maar omdat het in het vervolg van dit vers het accent van wild krijgt, is deze eerste keer voor een vrijwel gelijkluidend woord gekozen.
4Eigenlijk een meervoud. Hier, om reden van aanpassing aan de tweede helft van het vers, met de soortnaam aangegeven, die in het enkelvoud kan.
5De springkomkommer, spuitkomkommer of ezelskomkommer (Ecballium elaterium, synoniem: Momordica elaterium) is een plant uit de komkommerfamilie (Cucurbitaceae).Vooral de vruchten zijn giftig en worden alleen voor medicinale doeleinden gebruikt. (info Wikipedia)
6Letterlijk: zeiden.
7Een collega schreef mij: In een profetisch boek als dit is zoeken en eten in het wilde weg (!) onverteerbaar, giftig, de dood in de pot — daar ga je aan dood.
8Vgl.vss 42, 43.
Afdrukken | vertaling door bennefesj | bij 9e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kon. 4,38-44 [OT-alt]

9e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 20,27-38 [Evangelie]
Ex. 3,1-15 [OT]
2Kon. 4,38-41 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1272; Colofon