aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dankdag voor gewas en arbeid, 6 november 2013
1 Kronieken 29,10-16
Vertaling
10David zegende JHWH voor de ogen van de hele volksvergadering,
David zei:
Gezegend zij u, JHWH, de God van onze vader Israël van eeuwigheid tot eeuwigheid.
11Van u, JHWH, is de grootheid, de sterkte, de sierlijkheid, de roem en de majesteit.
Want over alles wat in de hemel en op de aarde is, is aan U, JHWH, de koninklijke heerschappij,
U bent als hoofd boven alles verheven.
12Ja de rijkdom en de heerlijkheid zijn voor u
u heerst over alles
in uw hand is kracht en sterkte
en het is in uw hand een ieder groot en stevig te maken.

13Nu dan, onze God, wij prijzen U, loven uw heerlijke naam
14Wie toch ben ik en wat mijn volk
als wij ons zouden inhouden om vrijwillige gaven te schenken?
Want alles is van U en uit uw hand geven wij het U.
15Ja wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht
bijwoners, zoals al onze vaderen
als een schaduw zijn onze dagen op de aarde — zonder hoop (op meer).
16JHWH onze God
deze hoeveelheid (goud en zilver) van wat wij bestemden om voor uw heilige naam een huis te bouwen,
uit uw hand is het, van U is het alles.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij Dankdag voor gewas en arbeid
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kron. 29,10-16 [OT] , 1Kron. 29,10-16 [OT] , 1Kron. 29,10-16 [OT]

Dankdag voor gewas en arbeid - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kron. 29,10-16 [OT]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 349; Colofon