aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
2 Koningen 4,1-7
1Een vrouw, één van de vrouwen van de profeten,
riep Elisa om hulp:
uw dienaar, mijn man, is gestorven
en ú weet,
dat uw dienaar
iemand was die JHWH vreesde,
maar de schuldeiser is gekomen [en dreigt] mijn twee kinderen
als knechten met zich mee te nemen.
2Elisa vroeg haar:
Wat kan ik voor u doen?
Vertel me,
wat hebt u nog in huis?
En zij zei:
Helemaal niets heeft uw slavin in huis1
behalve een kruikje olie
3Hij zei:
Ga en vraag buitenshuis om vaten,
van al uw buren lege vaten,
verzamel er niet te weinig.2
4Als u thuis komt, sluit de deur dan achter3 u en uw zonen
en giet4 in al deze vaten
en zet weg die vol zijn.
5De vrouw ging bij hem vandaan
en sloot de deur achter haar en haar zonen.
Die reikten haar [de vaten]5 aan en zij goot maar door.6
6Het gebeurde toen de vaten vol waren,
dat ze haar zoon vroeg:
Geef mij weer een vat.
Maar hij zei tegen haar:
Er is geen vat meer.
En de olie stond stil.
7Ze kwam terug en vertelde het aan de man Gods
en hij zei:
Ga, verkoop de olie
en los je schulden af
en jij en je zonen,7
leef van wat er over blijft.
Noten
1Letterlijk: 'er is voor je slavin niets van dat al in huis'
2NBV 'zoveel als u er krijgen kunt'. Door die vertaalkeuze verdwijnt de nadruk in dit en het vorige vers op 'weinig'.
3Letterlijk 'voor u en uw zonen'. Maar dat werkt niet in het Nederlands.
4Logisch is om aan te vullen 'olie', maar het staat er niet in de grondtekst.
5Op basis van de inhoud van vers 4 kan hier in de vertaling het object aangevuld worden.
6Participium, dit geeft de intensiteit aan.
7 Met tekstcorrectie  ×•Ö¼×‘ָנַיִךְ gelezen

Afdrukken | vertaling door mejdenbraber | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:04:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 625; Colofon