aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 13 februari 2022
Jeremia 17,5-10
Vertrouw niet op een mens
Vertaling
5Zo zegt JHWH:
Vervloekt is degene die vertrouwt op de mens
die spieren1 tot zijn kracht stelt
en wiens hart afwijkt van JHWH.
6Hij zal zijn als een kale struik2 in de steppe
die niet merkt dat er iets goeds komt
maar woont in dorre woestijn
onvruchtbaar land, waar niemand verblijft houdt.

7Gezegend is degene die vertrouwt op JHWH:
JHWH is zijn vertrouwensbasis.
8Hij zal zijn als een boom geplant aan het water
die zijn wortels uitslaat naar een waterstroom
en niet merkt dat er hitte komt;
zijn loof zal sappig blijven
in een jaar van droogte is hij niet bezorgd
en houdt niet op vrucht te dragen.

9Bedrieglijk is het hart boven alles
rampzalig3 is het, wie zal het kennen?
10Ik, JHWH, ben iemand die4 het hart onderzoekt
de nieren beproeft
en dat om aan ieder te geven naar zijn wegen
naar het resultaat van zijn daden.
Noten
1Lett. vlees; is m.i. niet meer houdbaar. Tegelijk is het ook meer dan spierkracht, parafrase ‘wie zich op grond van zijn lichaamskracht sterk voelt' (Evert v.d. Berg). Maar ‘Schepsel' (Willibrord) is al behoorlijk ver van de tekst, om niet te spreken van ‘(zijn heil zoekt bij) wie sterven moeten' (Groot Nieuws).
2hendiadys: vgl. Ps. 102,18 voor een homoniem dat etymologisch verwant kan zijn. Met dank aan Willibrordvert. Let op klankovereenkomst met volgende woord, steppe.
3Een crux. Het woord komt weinig voor, spec. in Jer., (15,18; 17,16; 30,12) en moet iets als ongeneeslijk / rampzalig betekenen. HAL wil no'asj lezen, een nif. van j-a-sj, wanhopen. Er valt ook te denken aan ‘enosj, mens(je): is vertaling ‘en de mens, wie zal hem kennen?' eigenlijk onmogelijk?
4poging om het duratieve van het participium aan te geven.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 28 Jan 2007 21:11:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 17,5-10 [OT] , Jer. 17,5-26 [OT-alt] , Jer. 17,5-10 [OT]

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 17,5-10 [OT]
Joh. 11,17-27 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2037; Colofon