aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de herfst, 27 oktober 2013
Jeremia 14,19-22
Inleiding
In de volgende verzen krijgt de profeet opdracht niet voor zijn volk te bidden. Bidden, vasten en offers kunnen Jeruzalem niet meer redden. Vanaf vers 19 is het volk weer aan het woord.
Vertaling
19'Hebt U Juda dan definitief verworpen
of hebt U aan Sion een hekel gekregen?
Waarom hebt U ons zo geslagen
dat er voor ons geen genezing meer is?
Je hoopt1 op vrede — maar er is niets goeds
en op een tijd van genezing — maar kijk, verschrikking.

20Wij erkennen, JHWH, onze slechtheid
de overtreding van onze voorouders,
dat wij gezondigd hebben tegen U.

21Wijs ons niet af, omwille van uw naam
laat niet vervallen de zetel van uw heerlijkheid!
Dénk aan uw verbond met ons, verbreek het niet!

22Zijn er onder de lege godheden der volkeren [soms] regenmakers
of kan de hemel [zelf] regenstromen geven?
Bent U dat niet, JHWH onze God?
Wij hopen op U
want U doet dit alles.'
Noten
1Lett. (inf. abs.): 'hopen op vrede —'
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 14,19-22 [OT] Wij hopen op U, Jer. 14,19-22 [OT] , Jer. 14,7-22 [OT] , Jer. 14,7-22 [OT]

6e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,9-17 [Evangelie]
Jer. 14,7-10 [OT]
Jer. 14,19-22 [OT]
1Kon. 21,1-29 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1996; Colofon