aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 13 oktober 2013
2 Koningen 17,29-34
Vertaling
29Elke natie, stuk voor stuk, bleef haar [eigen] goden vervaardigen
en ze plaatsten die in de behuizingen1 op de hoogten
die de Samariërs,2 natie voor natie, in hun steden vervaardigd hadden
waarin ze woonden.
30De mensen uit Babel vervaardigden [een beeld van] Sukkot-Benot
de mensen uit Kuta [van] Nergal
de mensen uit Hamat [van] Asima
31en de Awwieten [van] Nibchaz en Tartak.
De Sefarwieten verbrandden hun kinderen in het vuur
voor Adrammelek en Anamelek
de goden van Sefarwaïm.
32Ze vereerden JHWH
en stelden zich priesters uit alle milieus aan
die in de behuizingen op de hoogten hun werk deden.
33JHWH vereerden ze
maar ze dienden [ook] hun eigen goden
volgens het gewoonterecht3 van de naties
waaruit men ze in ballingschap had gevoerd.
34Tot op deze dag handelen ze naar hun eerdere gewoonten
Zij hebben geen eerbied voor JHWH
en handelen niet naar de [hun gegeven] voorschriften en richtlijnen
naar het onderricht en de geboden
Noten
1Letterlijk huizen. Ik emendeer hier naar LXXL; MT heeft enkelvoud.
2Hier worden uiteraard niet de (latere) Samaritanen bedoeld, al zullen latere lezers dat er wel in gehoord hebben. Vandaar mijn 'Samariërs'.
3Op deze manier probeer ik de grondbetekenis van sjafat recht te doen; in het volgende vers stap ik op het ernaast liggende 'gewoonte' over, omdat daar meervoud staat en gewoonterechten daar misplaatst zou zijn. In vs. 34 doe ik als in Jozua: richtlijnen.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kon. 17,5-34 [OT] De val van Samaria, 2Kon. 17,5-34 [OT] , 2Kon. 17,24-34 [OT]

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 17,11-21 [Evangelie]
2Kon. 17,5-7 [OT]
2Kon. 17,24-24 [OT]
2Kon. 17,29-34 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 606; Colofon