aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 6 oktober 2013
1 Koningen 18,21-39
Vertaling
21Toen kwam Elia dichter bij het hele volk en zei:
Tot wanneer hinken jullie op twee krukkige gedachten.1
Als JHWH de god is, ga dan achter hem aan.
Maar als de baäl dat is, ga dan achter hem aan.
Maar het volk antwoordde hem met geen woord.
22Elia zei tot het volk:
Ik ben als profeet van JHWH alleen overgebleven
maar de baälsprofeten zijn met vierhonderd en vijftig man.
23Laat men ons twee stieren geven.
Zij moeten voor zichzelf de ene stier uitkiezen,
hem in stukken hakken
en op de stukken hout leggen,
maar vuur mogen ze er niet bij leggen.
Ik zal de andere stier klaarmaken
en [zijn plaats] op de houtstukken geven,
maar vuur zal ik er niet bij leggen.
24Jullie moeten de naam van jullie god uitroepen
maar ik zal zelf de naam van JHWH uitroepen
en de god die zal antwoorden met vuur:
hij zal dГ© god zijn.
Toen antwoordde het hele volk:
Goed gesproken!
25Elia zei tegen de baälsprofeten:
Kiezen jullie je de eerste stier uit
en maak hem als eerste klaar
want jullie zijn met zo velen.
Roep [dan] de naam van jullie god uit
maar vuur mogen jullie er niet bij leggen.
26Zij namen de stier die men hun gegeven had
en maakten hem klaar.
Zij riepen de naam van de baäl uit
van de morgen tot het middaguur
met de woorden: O Baäl, antwoord ons!
Maar nee: taal noch teken.2
Zij huppelden nog uitbundiger bij het altaar dat men klaargemaakt had.3

27Het geschiedde tegen het middaguur
dat Elia hen begon te bespotten
en hij zei
Jullie moeten met luide stem roepen.
Natuurlijk is hij een god,
Hij is vast in gedachten
of naar een zekere plaats,4 of hij is onderweg.
Wellicht is hij in slaap,
en wordt hij wakker.
28Zij riepen met luide stem
en takelden zich volgens hun gebruik toe
met zwaarden en met speren
tot er bloed langs hen stroomde.
29Het geschiedde zodra het middaguur voorbij was,
dat ze als profeten te keer bleven gaan,5
tot de tijd van het spijsoffer,
maar nee: taal noch teken,
noch enige andere reactie.
30Toen zei Elia tot het gehele volk:
Kom dichter bij me.
Het gehele volk kwam dichter bij hem.
Hij herstelde het altaar van JHWH dat afgebroken was.
31Elia nam twaalf stenen
in overeenstemming met het aantal van de zonen van Jakob,
tot wie het woord van JHWH gekomen was:
IsraГ«l zal je naam zijn.
32Hij bouwde  met de stenen een altaar ter ere van de naam van JHWH
en maakte een greppel die groot genoeg was voor twee maten zaaigoed
rondom het altaar.
33Hij rangschikte de stukken hout,
sneed de stier in stukken
en legde hem op de stukken hout.
34Hij zei:
Vul vier kruiken met water
en giet het over het brandoffer en over de houtblokken
Hij zei:
Doe het voor de tweede keer
en zij deden het voor de tweede keer.
Hij zei:
Doe het voor de derde keer
en ze deden het voor de derde keer.
35Het water liep rondom het altaar,
ook de greppel vulde hij met water.

36Het geschiedde op de tijd van het spijsoffer
dat de profeet Elia dichterbij kwam
en zei:
JHWH, god van Abraham, Isaak en IsraГ«l,
vandaag moet bekend worden
dat U God bent in IsraГ«l
en ik uw dienstknecht
en dat ik door uw woord heb gedaan al wat hier is verwoord.6
37Antwoord mij, JHWH, antwoord mij.
Dan zal dit volk weten dat U, JHWH dГ© god bent
en dat U hun hart een wending terug heeft laten nemen.
38Toen viel het vuur van JHWH [uit de hemel]
en het verteerde het brandoffer en de houtblokken,
de stenen en het stof,
het water in de greppel likte het op.
39Toen het gehele volk dit zag,
werd het gevloerd7
en het zei:
JHWH, hij is dГ© god,
JHWH, hij is dГ© god.
Noten
1Letterlijk: 'hinken op twee krukken'
2 Letterlijk: er was geen stemgeluid en geen antwoord.
3 Hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt als in vs. 21, maar in vs. 21 was het de qal, hier de pi`el, die vaak de intensief van de qal uitdrukt. Dat probeer ik hier weer te geven met 'huppelden nog uitbundiger'. Zo wordt de cultische dans van de baälspriesters belachelijk gemaakt. Vgl. de Elberfelder Ãœberzetzung, revidierte Fassung: d. i. eine verächtliche Bezeichnung für kultischen Tanz.
4 וְכִֽי־שִׂ֛יג לֹ֖ו z. nw; volgens BDB 'tijdelijke afzondering' (ook dross: bovendrijvend schuim bij smelten van metaal). Verkort woordenboek Libronix geeft 'excrement'. LXX vertaalt καὶ ἅμα μήποτε χρηματίζει αὐτός. Murre vertaalt dit ww. met '(ambtelijke) zaken doen' en in casu: 'zijn bezigheden hebben'. Χρημα heeft de algemene betekenis van: elk voorwerp van dagelijkse behoefte en gebruik.
5Deze weergave komt qua gevoelswaarde overeen met het huppelen van hiervoor.
6 Vgl. de Naardense Bijbel.
7 Letterlijk: viel het volk op zijn aangezicht.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 17,1-10 [Evangelie]
Hab. 3,1-3 [OT]
Hab. 3,16-19 [OT]
1Kon. 18,21-39 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1886; Colofon