aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de herfst, 22 september 2013
1 Koningen 17,1-16
Inleiding
Vers 1-6 volgt!
Vertaling
7Het geschiedde na verloop van tijd
dat de beek opdroogde
want er was geen regen in het land.
8Het woord van JHWH kwam tot hem:
9Sta op
ga naar Sarefat dat bij Sidon hoort
en verblijf daar.
Zie, ik heb daar een vrouw, een weduwe, geboden
jou te onderhouden.
10Hij stond op
en ging naar Sarefat.
Hij kwam bij de ingang van de stad
en zie, daar was een vrouw, een weduwe,
aan het hout sprokkelen.
Hij riep haar aan en zei:
Haal toch voor mij een beetje water in een kruik
zodat ik wat te drinken heb.
11Zij ging het halen.
Hij riep haar na en zei:
Haal toch voor mij een stuk. brood
12Zij zei:
Zo waar JHWH leeft, jouw God,
als ik maar een broodkoek had!
Voorwaar, alleen een handvol meel in de pot
en een beetje olie in de fles.
Zie, ik ben bezig een paar houtjes te sprokkelen.
Dan kom ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken.
Wij zullen het opeten en sterven.
13Elia zei tot haar:
Vrees niet.
Kom, maak [het] klaar zoals je gezegd hebt.
Maar maak daarvan eerst voor mij een kleine broodkoek
en breng die naar buiten tot mij.
Voor jou en je zoon kun je het daarna klaarmaken.
14Voorwaar, zo zegt JHWH de God van Israël:
De pot met meel zal niet opraken
en de kruik met olie zal niet afnemen
tot de dag waarop JHWH regen zal geven
op het oppervlak van de akker.
15Zij ging
zij maakte klaar naar het woord van Elia
en zij at
hij en zij en haar huis dagen[lang].
16De pot met meel raakte niet op
en de kruik met olie werd niet minder
naar het woord van JHWH
gesproken bij monde van Elia.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kon. 17,1-6 [OT-alt] , 1Kon. 17,7-24 [OT-alt] , 1Kon. 17,8-16 [OT-alt]
Exegeses: 1Kon. 17,7-24 [Commentaar] De weduwe van Sarefat

1e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 16,1-17 [Evangelie]
1Kon. 17,1-16 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 42; Colofon