aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag na Epifanie, 11 februari 2007
Lucas 6,17-26
zaligsprekingen
Inleiding
Bij de vertaling hebben Harry Pals en ik met name gesproken over de juiste vertaling van het griekse 'makarios' en over mijn keuze om de discipelen als geadresseerden te zien: zalig jullie...Bij Mattheüs ligt dat anders.
Het woord 'zalig' is wat mij betreft een verlegenheidswoord. Wat ik erin hoor is dat God aan de kant staat van, partij kiest voor de armen enz. Die zijn niet goed af of gelukkig, nee hun situatie is beroerd en aangevochten en om die reden neemt de God van Israël het voor hen op. Wie een woord weet waarin dat allemaal tot uitdrukking wordt gebracht mag het zeggen.
Vertaling
17Hij daalde met hen af en bleef staan op een vlakke plaats.
Er was een grote schare van zijn leerlingen en een grote menigte volk
uit heel Judea en Jeruzalem en het kustgebied van Tyrus en Sidon.
18Zij kwamen om hem te horen en om genezen te worden van hun ziekten.
Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden geheeld.
19De gehele schare probeerde hem aan te raken,
want er ging kracht van hem uit en hij genas allen.
20Toen hief hij zijn ogen op naar zijn leerlingen en zei:

Zalig jullie armen,
want van jullie is het Koninkrijk van God.
21Zalig jullie die nu dorsten
want je zult verzadigd worden.
Zalig jullie die nu wenen,
want je zult lachen.
22Zalig zijn jullie wanneer de mensen jullie haten uitstoten en beschimpen
en jullie naam als slecht verwerpen,
omwille van de mensenzoon.
23Wees verheugd op die dag en dans, want zie:
jullie loon is groot in de hemel.
Op dezelfde manier hebben hun vaderen gedaan met de profeten.
24Maar ach jullie, wanneer je rijk bent in deze wereld,
want je hebt je vertroosting reeds.
25Ach jullie, wanneer je nu boordevol zit,
want je zult hongeren.
Ach jullie, die nu reden lachen,
want je zult jammeren en wenen.
26Ach jullie, wanneer alle mensen goed van jullie spreken,
want op dezelfde manier hebben hun vaderen gedaan met de leugenprofeten.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 6e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 4 Feb 2007 23:55:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 6,26-38 [Evangelie] Heb je vijanden lief, Luc. 6,17-26 [Evangelie]

6e zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 6,1-14 [OT-alt]
Luc. 6,17-26 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2174; Colofon