aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 23,23-29 God van dichtbij of van veraf?
23Ben ik een god van dichtbij — spreuk van JHWH
en niet [veeleer] een god van veraf?
24Zou een mens zich kunnen verbergen in verbergplaatsen
en ik zou hem niet zien? — spreuk van JHWH.
Vul ik niet de hemel en de aarde? — spreuk van JHWH.

25Ik heb gehoord wat de profeten zeggen
die in mijn naam leugen profeteren:
Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd!
26Hoe lang nog
is [dit] in het hart van de profeten die leugen profeteren
en de profeten van het bedrog van hun hart:
27zijn zij van plan
mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen
die ze vertellen, ieder aan zijn naaste
zoals hun vaderen mijn naam vergaten door de Baäl?
28De profeet die droomt
laat die een droom vertellen;
en hij die mijn woord ontvangt1
laat hij mijn woord spreken — getrouwelijk!
Wat heeft stro met koren van doen? — spreuk van JHWH.
29Is niet zó mijn woord: als vuur — spreuk van JHWH
en als een smidshamer, die rots vermorzelt?
Noten
1Letterlijk zijn beide versdelen meer parallel dan in vertaling kan blijken: "de profeet bij wie een droom is ... bij wie mijn woord is..."

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 9e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 23,23-29 God van dichtbij of van veraf?, Jer. 23,23-29 , Jer. 23,23-29 , Jer. 23,16-29 , Jer. 23,23-29
Commentaar: Jer. 23,23-29 God ver weg
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 178; Colofon