aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van de 40 dagen, 25 februari 2007
Lucas 4,1-13
Beproeving in de woestijn
Vertaling
1Jezus, vol1 van heilige Geest, keerde terug van de Jordaan,
en hij werd, in die Geest, in de woestijn geleid –
daar werd hij veertig dagen op de proef gesteld door de duivel.
2En hij at niet in die dagen – niets,
en toen ze voleindigd waren kreeg hij honger.
De duivel zei tegen hem:
3“Als jij zoon bent van God,
zeg dan tot deze steen dat hij een brood wordt2 !”
Toen antwoordde Jezus hem:
4“Er is geschreven:
‘Niet op brood alleen zal de mens leven!’3
En hij leidde hem omhoog,
5hij toonde hem alle koninkrijken van de bewoonde wereld
in één tijdstip,
en de duivel zei tegen hem:
6“Aan jou zal ik geven al deze macht en hun glorie,
omdat die aan mij is overgegeven4
en ik die geef aan wie ik maar wil;
jij dus, als je je neerbuigt voor mijn aangezicht,
7zal het allemaal van jou zijn!”
Toen zei Jezus tegen hem ten antwoord:
8“Er is geschreven:
‘Voor de HEER, je God, zul je je neerbuigen
en Hem alleen dienen!’5
Hij leidde hem naar Jeruzalem
9en zette hem op de vleugel van het heiligdom,
en hij zei tegen hem:
“Als jij zoon bent van God,
werp jezelf dan van hier naar beneden;
want er is geschreven:
10‘Zijn engelen zal Hij over jou gebieden
om jou te bewaren!’6
en ook:
11'Op handen zullen ze jou dragen,
opdat je je voet niet tegen een steen zult stoten!’”7
Toen zei Jezus tegen hem ten antwoord:
12“Er is gezegd:
‘Je zult de HEER, je God, beslist niet op de proef stellen!’8
En toen de duivel alle beproevingen voleindigd had,
13nam hij afstand van hem –
tot de tijd9 ...
Noten
1NBV: vertaalt: ‘vervuld’ (vs. 1), maar daarvoor zou Lukas ook een werkwoord gebruiken, beter: ‘vol’
2NBV: vertaalt: ‘veranderen’ is m.i. een te groot woord voor ‘worden’; ‘veranderen’ benadrukt onnodig het wonder
3[Deut. 8,3]
4NBV: vertaalt: ‘beschikken’: de notie van het ‘(over)gegeven’ (ontvangen hebben) en dus kunnen (door)geven verdwijnt hiermee
5[Deut. 6,13; 10,20]
6[Ps. 91,11]
7[Ps. 91,12]
8[Deut. 6,16]
9NBV: vertaalt: ‘voor een tijd’ (vs. 13), daarmee raakt de scherpte verloren van ‘de (bepaalde) tijd’ waar de strijd tussen de duivel en Jezus op af gaat
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 5 Feb 2007 23:19:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 4,1-13 [Evangelie] De beproeving in de verlatenheid

1e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 4,1-13 [NT-alt]
Deut. 5,6-21 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 25; Colofon