aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Hooglied 4,16-16
16[zij:]
Word wakker, noordenwind en kom, zuidenwind,
doorwaai mijn tuin, [dan] zullen zijn1 balsems stromen;
mijn liefste zal komen naar zijn tuin
en hij zal zijn heerlijke2 vruchten eten3 .
Noten
1zijn: t.w. van de tuin.
2heerlijke: Hebr. megadaw, ‘keur’, ‘uitgelezenheid’, niet ‘zoet’ (NBV).
3eten: Hebr. achal, niet ‘proeven’ (NBV).

Afdrukken | vertaling door L vd Bogaard | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 1 May 2013 13:26:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hgl. 4,12-16 , Hgl. 4,16-16
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 629; Colofon