Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 26 mei 2013
Openbaring 4,1-11
Vertaling
1Hierna zag ik, en zie,
een deur was geopend in de hemel,
en de stem,die ik eerst gehoord had,
toen hij met mij sprak,
als een ramshoorn,
die zei:
Ga hier omhoog
en ik zal je tonen,
wat hierna moet gebeuren.
2Terstond was ik in de geest,
en zie, een troon stond in de hemel,
en op de troon gezeten...:
3en die gezeten was,
was als het aanzien van de steen jaspis en sardis.
en een regenboog was rondom de troon,
als het aanzien van smaragd.
4En rondom de troon waren vierentwintig tronen,
en op die tronen zaten de vierentwintig oudsten,
met witte klederen bekleed
en op hun hoofden gouden kronen.
5En uit de troon kwamen bliksems en stemmen en donderslagen voort,
en zeven vurige fakkels brandden voor de troon,
dat zijn de zeven geesten Gods.
6En voor de troon was er zoiets als een glazen zee, kristal gelijkend.
En in het midden van de troon en rondom de troon,
vier levende wezens,
die vol waren met ogen, van voren en van achteren.
7Het eerste wezen was gelijk aan een leeuw,
en het tweede wezen was als een rund,
het derde wezen had het uiterlijk van een mens,
en het vierde wezen leek op een vliegende adelaar.
8En de vier levende wezens, hadden ieder voor zich
zes vleugels opwaarts,
rondom en van binnen waren die vol ogen.
Dag en nacht hadden ze geen rust, zeggend:
Heilig, heilig, heilig is de HEER, de God en albeheerser,
die was en die is en die komt.
9En wanneer de levende wezens
glorie, eer en dankzegging zullen geven,
aan die is gezeten op de troon,
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen,
10dan zullen de vierentwintig oudsten neervallen
voor die gezeten is op de troon,
en zullen zij hem, die leeft tot de eeuwen der eeuwen, aanbidden,
en zij zullen hun kronen voor de troon leggen, zeggend:
11U, de HEER en onze God, bent het waard, te ontvangen,
de glorie en de eer en de kracht,
want U hebt alles geschapen,
en door uw wil waren ze en zijn ze geschapen.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Trinitatis
Laatste wijziging 25 Oct 2020 11:14:22
Reacties:
jaap goorhuis: Ik vind het een hele mooie vertaling, maar heb wel enkele vragen/opmerkingen:
1. καθήμενος in vers 2: zou je niet kunnen vertalen:  ... een troon stond in de hemel en er zat iemand op en die erop zat ...
2. ὅμοιος ὁράσει in v.3 en 4: zou je ook kunnen vertalen: ... zag eruit als een steen ... En in v. 4: ... die eruit zag als smaragd.
Het is dan wat eenvoudiger en gebruikelijke Nederlands.
3. περιβεβλημένους gekleed in witte kleren.
4. V. 5: van God i.p.v. Gods.
5. I.p.v. kristal gelijkend: die leek op kristal.
6. V. 8: i.p.v. zeggend: zij zeiden. Idem v. 10.

Kleine suggesties eigenlijk alleen met het oog op goed Nederlands. [2020-10-25 11:19:49]
leenderonde: reactie op voorgestelde correcties [2020-10-25 13:19:25]
Dag Jaap,
bedankt voor je lezing en goedkeuring van mijn vertaling..
Je voorstellen om een aantal zinswendingen in meer hedendaags Nederlands weer te geven, zijn het overwegen waard, maar wil ik juist voor dit hoofdstuk niet overnemen.
De inhoud van het troonvisioen vraagt volgens mij om een enigszins gedragen toon. Wat gezien wordt is niet alledaags en vraagt om dienovereenkomstige taal...
De uitdrukking ὅμοιος ὁράσει is volgens mij ook in NT-Grieks niet heel gangbaar... Met `het zag er uit als...´ doen we naar mijn gevoel dit heilig moment tekort, vandaar dat ik blijf bij: `als het aanzien van...´
Dat geldt ook voor je andere voorstellen m.m.

Ik heb nog wel `bazuin´ (v.1) vervangen door `ramshoorn´, om de verwijzing naar
Ex 19 —20 nog duidelijker te maken. De NBV is hierin niet consequent: vertaalt
in Exodus met ramshoorn maar in Opb. met bazuin.

Andere vertalingen: Op. 4,1-11 [Epistel] , Op. 4,1-11 [Epistel] , Op. 4,1-11 [Epistel] , Op. 4,1-11 [Epistel]

Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Spr. 8,22-31 [OT]
Op. 4,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1282; Colofon