aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 12 mei 2013
1 Korintiërs 15,45-49
Inleiding
Paulus zet zijn zoektocht naar de werkelijkheid van de opstanding voort, met het inzet van het begrip ‘psychisch’, ‘bezield’, nl. met aardse, voorbijgaande levensadem.De verzen 42-44 zijn nodig voor het verband met het geheel van Paulus' gedachtengang.  
Vertaling

42Zo is het ook met de opstanding van de doden:
er wordt gezaaid in vergankelijkheid,
er wordt opgewekt1 in onvergankelijkheid2 ;
43er wordt gezaaid in oneer,
er wordt opgewekt in heerlijkheid;
er wordt gezaaid in zwakheid,
er wordt opgewekt in kracht;
44er wordt gezaaid een bezield3 lichaam,
er wordt opgewekt een geestelijk lichaam.
Als er een bezield lichaam is,
is er ook een geestelijk (lichaam).
45Zo staat er ook geschreven:
De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel —
de uiteindelijke Adam tot een levendmakende4 geest.
46Maar niet het geestelijke is er als eerste,
maar het bezielde;
daarna is er het geestelijke.
47De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk,
de tweede mens uit de hemel5 .
48Net zo als die stoffelijke (mens), zo zijn alle stoffelijke (mensen),
en net zo als die hemelse (mens), zo zijn ook de hemelse (mensen).
49En zoals wij het beeld van de stoffelijke (mens) gedragen6   hebben,
zullen wij ook het beeld van de hemelse (mens) dragen.
Noten
1NB steeds ‘ontwaakt’, dat kan, maar dan verdwijnt de actie van het divinum passivum
2de NBV parafraseert hier en verliest de poëzie van de herhaling
3ik weet geen betere vertaling, vraagt om uitleg
4let wel: i.p.v. ‘levende’ ‘levendmakende ’
5waarom heeft de NBV hier ‘hemels’?
6waarom laat de NBV dat ‘dragen’ weg?
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 22 Apr 2013 09:01:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 15,35-49 [Epistel]

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 12,19-24 [OT]
1Kor. 15,45-49 [Epistel]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 62; Colofon