aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van Pasen, 5 mei 2013
1 Korintiërs 15,35-38
Vertaling
35Maar zal iemand zeggen: hoe worden de doden opgewekt?
Met wat voor lichaam komen zij?
36Dwaas, wat je zaait wordt niet levend gemaakt tenzij het sterft.
37En wat je zaait — je zaait niet het lichaam dat het zal worden,
maar een naakte korrel bijvoorbeeld van tarwe of van een andere soort.
38Maar God geeft er een lichaam aan, zoals hij dat gewild heeft
en aan elk van de zaden een eigen lichaam.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 12 Apr 2013 12:35:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 15,35-49 [Epistel]

6e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joël 2,21-27 [OT]
1Kor. 15,35-38 [Epistel]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 49; Colofon